Kategorier
Fasade infoskriv parkering

Plan for utvikling og vedlikehold

Styret har ansvar for vedlikehold av borettslaget. Under finner du vår plan for utvikling og vedlikehold.

Årlig vedlikehold

 • Brøyting og måking av borettslagets markerte arealer ihht. måkeplan – vinter
 • Vedlikehold av utearealer mtp. beplantning – vår/sommer
 • Sjekk av lekeplass – vår/sommer
 • Vask av søplepunkter
 • Vedlikehold av grillplass

Planlagt vedlikehold

 • 2021-2022
  • Renovering av fellesgarasjen
   • Skiftet lys og garasjeport
   • Vedlikeholdt betong
   • Tettet lekkasje
  • Etablering av ladealegg for ladbare kjøretøy inne i fellesgarasjen, felt A, B og C
  • Diverse utvendig vedlikehold på fasade
  • Sjekk av alle påbygg og pålegg til utbedring til andelseier
 • 2023-2025
  • Etablering av ladeanlegg for ladbare kjøretøy på taket til fellesgarasjen
  • Fortsatt lekkasje i fellesgarasjen, må utbedres
  • Utbedring av ødelagt asfalt ved inngangspartiene
  • Vannrør og kloakk i borettslaget – disse har en varighet på ca. 50 år og rørene våre er ca. 45 år gamle. Vi må foreta vedlikehold og vurdere om de er i god nok stand eller må byttes.
  • Luftkvalitet, utrede hvilke tiltak kan iverksettes ifb. dette.
  • Vinduer og dører, utrede om det er noen muligheter for å begrense varmetap. Dører og vinduer har lang levetid og vanligste årsaken til varmetap er dårlig isolasjon.
  • Trappestrøm – Ny utredning på om det går an å reparere dette eller om det må byttes in sin helhet. Evt. innhente tilbud og presentere på neste generalforsamling i 2024.
  • Varmepumpe – Ny utredning på om det går an å installere nyere type varmepumper mtp. støy og sluk på terrasse som har vært en utfordring tidligere.
  • Bytte ut enkelte av de ødelagte postkassene med noen av de vi har i reserve.
Kategorier
dugnad infoskriv parkering

Infoskriv november 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Styremøter:
Styret har avholdt åtte møter så langt i år, med et niende planlagt i midten av desember. Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud og beslutning på firmaet som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre/fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, HMS-revisjon, rapporter på terrasse-tak, kontakt med Telia om misnøye fra brukere, økonomi/finansiering, vannlekkasjer, snømåking og diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt fire dugnader. Vi sliter med oppmøte på dugnadene, vi har i snitt 10-12 stk som møter opp av 94 boenheter. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut ved slutten av året.

Beboermøtet:
Det planlagte beboermøtet fant sted på grill-plassen onsdag 31.8. Åtte beboere og syv styremedlemmer deltok. Se forrige nyhetsbrev for mer informasjon.

Årlig kontroll fra Norsk Brannvern:
I september og november hadde Norsk Brannvern den årlige kontrollen av røykvarslere og brannslukningsapparater i våre leiligheter. Det er en utfordring å få med alle, men det legges opp til 2-3 besøk på ulike tidspunkt sånn at vi kan ha noen datoer å velge mellom. Hvis noen er bortreist eller ikke har mulighet til å være til stede, ville det være fint om en nabo fikk låne en nøkkel. Evnt ta kontakt med styret.

Julegran:
Vi setter, som vanlig, opp et juletre med lys på området i desember. Vi hadde planlagt julegrantenning, etter å ha luftet dette med flere beboere var tilbakemeldingen at dette ikke var ønskelig pga. for labert oppmøte på tidligere julegrantenning, samt både dugnad og beboermøte.

Overbygg og tak:
Husk at de som fikk avvik på kontroll av overbygg/terrassetak i høst sende styret dokumentasjon på at dette er utbedret innen utgangen av 2022.

Matavfallsposer:
Disse kan hentes i boden til vaktmester på hver dugnad. Utenom dette, ta kontakt med vaktmester.

Lys:
Vaktmester vil gå en runde og bytte lyspærer på uteområdet ila november. Siden vi har begrenset med lys, ville det være fint om alle skrur på utelyset sitt etter mørkets frambrudd. Da er det så mye triveligere og bedre å bevege seg utendørs 😊

Snømåking: Da har første snøfall kommet. Styret minner om at alle beboere er pliktig til å holde trappene utenfor sin leilighet ryddet for snø sånn at det er lett adkomst i alle trappeløp og gangveier. Se ansvars-plan for dette på Furulia.no. Borettslaget har være så heldige å ha beboere som har tilbudt snømåking mot et lite vederlag, dette har vi dessverre ikke muligheten til i år. Dersom noen ønsker å tilby arbeidskapasitet til dette formålet ta kontakt med styret. 

Gjesteparkering:
Det er viktig at ingen beboere opptar plassene på gjesteparkeringen. Vi har hatt gjentatte overtredelser i høst, og dette skaper mye frustrasjon for beboere og mye ekstra-arbeid for styret. Vi minner om at disse plassene er kun for gjester.

Port/bom i fellesgarasje:
Vi beklager at porten til fellesgarasjen i noen perioder har stått åpen, vår leverandør er informert og utbedrer stadig ulike årsaker til at den står oppe.

Bom på fellesgarasjetaket blir avviklet. Parkeringsansvarlig har tatt kontakt for innlevering av bombrikke og tilbakebetaling av depositum. Alle plassene på taket er nummererte og det er ingen andre enn de som har plass som skal parkere der.

Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet. Pga. økte kostander, vennligst se vedlagt dokument eller se skriv levert i postkasse for mer informasjon.

Endringer i styret: Styremedlem Prithvi har bedt om å tre av fra sine styreplikter og styret har akseptert dette, varaene Kristian og Janne går inn i hans sted.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en fin senhøst og en hyggelig førjulstid når den tid kommer 😊😊

November 2022 – Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

__________________________________________________________________________________
Kontakter: styret@furulia.no – 
parkering@furulia.no – forsikring@furulia.no – vaktmester@furulia.no

Kategorier
brannvern infoskriv

Informasjon fra styret angående oppsamlingen besøk fra Norsk Brannvern

I forbindelse med at vi har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21.00.

Oppsamlingen er satt til: Onsdag 02. November
Dette gjelder kun dem som ikke ble kontrollert under hoved kontrollen.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på
post@norskbrannvern.no

Kategorier
dugnad dyrehold Fasade generalforsamling infoskriv parkering

Infoskriv september 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Styremøter:
Avholdte møter så langt i år: 18.1, 11.2, 7.3, 23.3, 25.4, 1.6. og 24.8 Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud og beslutning på firmaet som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre/fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, HMS-revisjon, rapporter på terrasse-tak, kontakt med Telia om misnøye fra brukere, økonomi/finansiering, vannlekkasjer og diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt to dugnader 20.4 og 15.6. Neste dugnad er 27.9 kl 18. Oppmøte ved styreboden innerst i veien. Vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut i slutten av året.

Beboermøtet:
Det planlagte beboermøtet fant sted på grill-plassen onsdag 31.8 kl 18. Åtte beboere og syv styremedlemmer deltok. Styret begynte med en orientering om saker med påfølgende refleksjoner og diskusjoner:

 • Beplantning uteområder – beplantning i våre skråninger er utfordrende pga mye stein og vanskelig mht vanning. Grøntarealet oppleves bedre stelt enn i fjor, men det er noen områder som bør ses på igjen. Styret går i dialog med Drammen Eiendomsdrift som tar seg av dette. Forslag om at vi igjen ser på muligheten av kryp-planter og at styret kontakter kommunen mht en forespørsel om å ta det høye ugresset ned mot skolen to ganger ila sommeren. Ikke bare like før skolestart.
 • Inngangspartiene – Vi minner om at alle har plikt til å holde inngangspartiet sitt og området som hører med til leiligheten ryddig og ordentlig. Dette gjelder maling av hvit mur som hører til, beplantning og gjenstander utenfor. Gelendrene i trappeløp skal holdes fritt for busker og planter. Styret har et tilbud fra Drammen Eiendomsdrift på pussing/maling av mur på 2500 kr. Det er også mulig å få et tilbud på beplantning utenfor leilighetene. Ta kontakt med dem direkte hvis dette er aktuelt. Mailadresse: martin@drammeneiendomsdrift.no
 • Vasking/feiing av parkeringsanlegg – vi er fornøyd med store deler av jobben som ble gjort, men forslag om at også uteparkeringen blir vasket, ikke bare feid.
 • Asfalt – styret har bestilt befaring og vil budsjettere med asfalt-arbeide på området ila 2022/2023/2024
 • Vann/avløp – styret vil bestille kontroll av alle blokker pga. høyre vannregninger, vi mister det er vannlekkasjer vi ikke finner ut av.
 • Verktøy til utlån – elektrisk hekkesaks og annet verktøy lånes ut ved behov. Kontakt vaktmester. Forslag om å planlegge dugnader litt tidligere på høsten.
 • Rømningsvei – skilleveggen på teraassene er rømningsvei, hold området fritt for ting.
 • Bjeffing og bråk – husk at vi bor tett!! Ta hensyn og prøv å snakk med naboen om det er noe som forstyrrer, gjerne før frustrasjonsnivået blir høyt.
 • Internett – avtalen er i ferd med å gå ut. Vi kommer til å jobbe for å få inn tilbud fra flere ulike tilbydere og legger det frem for avstemming på generalforsamlingen rundt mars 2023.
 • Lading el-bil – styret ser på muligheten for å utvide lade-tilbudet til å gjelde taket på fellesgarasjen. Det ble kommentert at det er dyrt for ladeboks for den enkelte, men det finnes mulighet for avdragsbetaling via Circkle K. Ta kontakt med dem direkte.
 • Snømåking – styret oppfordrer alle til å følge planen for snømåking, dette er viktig!! Husk også å strø i «dine trapper» Det er mulig å søke om å få hjelp til dette. Beboere skadet seg i fjor pga manglende måking, is som ble liggende uten strøing osv. Det SKAL uten unntak brukes istiner som er egnet for betongtrapper og dette finner dere i kassen foran vaktmesterboden (ved snuplassen).
 • Vi trenger flere i snømåkings-teamet, noen med overskudd og litt treningsbehov som melder seg?? Ta kontakt med styret. Man blir forsikret via borettslaget.
 • Parkering – det er observert at noen fra andre borettslag parkerer hos oss. Forslag om bom med sms som åpner denne. Styret undersøker muligheter her. Det er også stadig beboere hos oss som står feilparkert på gjesteplassene. Husk at disse kun er til gjester!
 • Sjekkliste leilighet – styret ønsker å få en oversikt over mangler og skader på utvendig bygg, vinduer, dører, terrasser mm og vil sende ut en sjekkliste som vi ber alle beboere fylle ut og returnere. Vent på nærmere beskjed.
 • Gjennomkjøring ved snuplassen – ble foreslått bom i stedet for steiner. Disse blir flyttet på av noen som kjører gjennom. Vi er i kontakt med nabo-borettslag om spleising på bom.
 • Utbedring av lett-tak på terrasser – Det var en befaring på alle lett-tak på terrassene høst 2021. Frist for utbedring innen utgangen av 2022.


Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en fin og fargerik høst! 😊

Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

Kategorier
infoskriv

Beboermøte i Furulia

Onsdag 31.08.22 kl 18:00

Oppmøte på grillplassen!

Styret inviterer alle beboere til allmøte der vi snakker om følgende saker:

 • Grøntarealet
 • Asfalt
 • Vask av p-anlegg
 • Dugnader
 • Sjekkliste vedlikehold leilighet utvendig
 • Støy
 • Infoskriv
 • Plan for utvikling og vedlikehold av borettslaget

Vi håper det blir et konstruktivt møte hvor vi kan diskutere disse og
andre saker eller spørsmål dere måtte ha. Ønsker dere å diskutere andre ting, kan det sendes forslag til på mail til styret@furulia.no

Vi har bestilt fint vær og håper det blir anledning til å grille, spise og
kose oss etter selve møtet. Blir det styrtregn og dårlig vær, så flytter vi møtet. Vi stiller med vanlige- og kyllingpølser med tilbehør og drikke!

Er det ønske om å grille noe annet, er det helt i orden å ta med egen mat!

Vel møtt!

mvh, Styret – Furulia Borettslag

Kategorier
dugnad infoskriv parkering

Infoskriv juli 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag.

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊

Nyttig info finner dere her på furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Styremøter:
Avholdte møter så langt i år: 18.1, 11.2, 7.3, 23.3, 25.4 og 1.6. Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud og beslutning på firmaet som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre/fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, HMS-revisjon, rapporter på terrasse-tak, kontakt med Telia om misnøye fra noen beboere, økonomi/finansiering, vannlekkasjer og diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt to dugnader 20.4 og 15.6. Neste dugnad er 27.9 kl 18. Oppmøte ved styreboden innerst i veien. Vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut i slutten av året.

Beboermøte:
Styret planlegger beboermøte for alle på grill-plassen onsdag 31.8 kl 18. Mer informasjon kommer.

Uteområder 1:
Vi minner om at alle har plikt til å holde inngangen sin og området som hører med til leiligheten ryddig og ordentlig. Dette gjelder maling av hvit mur som hører til, beplantning og gjenstander utenfor. Gelendrene i trappeløp skal også holdes fritt for busker og planter sånn at de kan brukes, dette er viktig for alle som har behov for støtte.  😊

Uteområder 2:
Etter en anbudsrunde har vi landet på firmaet Drammen Eiendom som skal utføre kontinuerlig vedlikehold av utearealet når det gjelder klipping og rydding av gress og skråninger, samt spyling av garasjen og p-platåer for å få ut salt og grus. De begynte med grøntområdene i uke 21 og skal se til disse hver tredje uke til slutten av september. De sørger i tillegg for å plante heldekkende planter som trenger lite vedlikehold i skråninger og under terrasser. Styret planlegger også å utbedre ødelagt asfalt og forvitret trappe-støp i løpet av 2022/2023.

Det blir feiing og vask av parkeringsanlegg onsdag 6. og torsdag 7. juli 2022. Onsdag tas fellesgarasjen og taket på denne. Torsdag tas de 3 nedre parkeringsområdene ute, ikke inne i separatgarasjene – da maskinene er for store, her må hver enkelt leietager vaske og koste selv innen 6. juli.

Det er viktig at områdene er bilfrie mellom kl 08 og 16, minner også om at parkeringsplassene ikke er en bod og ting skal IKKE lagres der. Styret ber alle som har bil å parkere et annet sted i aktuelt tidsrom.

Gjesteparkering kan selvsagt ikke benyttes i perioden, da denne også skal ryddes. Vi beklager ulempen dette kan medføre, samtidig er det viktig å få feid og vasket bort salt og grus.

Støy:
Vi bruker vel alle terrassene våre mer nå i sommerhalvåret, det er hyggelig 😊 Da er det viktig at vi husker å ta hensyn til våre naboer under og ved siden av. Det er svært lytt mellom etasjene. Høylytt lek eller ballspill skal ikke forekomme på terrassen, se vedtektene og husordensreglene. Hvis du planlegger en fest eller lignende som vil gi mer lyd enn vanlig, kan det være lurt å varsle naboer i forkant.

Fellesgarasjen:
Det er satt inn ny port i fellesgarasjen. Borettslaget har byttet til et firma som holder til i nærheten. Dette vil gjøre det lettere mht vedlikehold og reparasjoner. Vi har også bestilt bytte av bom-armen på parkeringstaket.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Arbeidet med pussing/maling av betong, samt blikk-beslag ble ferdigstilt i uke 23.

Utbedring av lett-tak på terrasser:
Det var en befaring på alle lett-tak på terrassene høst 2021. Ansvarlig snekker fant en del som må utbedres og rettes opp i. Alle beboere som har fått avvik på lett-tak i denne sammenheng, har fått rapport på mail, noen med frist for utbedring innen utgangen av 2022.

Grillplass:
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende mail til styret for booking! 

Lekeplassen: 
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Innboforsikring: Styret minner om at det er viktig å ha egen innbo-forsikring!


Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en herlig sommer 😊😊

1.7.22 – Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

Kategorier
infoskriv

Svindel e-post

Hei,

Vi har fått tilbakemeldinger om at det har kommet en svindel e-post fra både beboer men også styrets eldgamle e-post, fra April 2018. Furulia.Styret@gmail.com – Vi ser at på denne e-posten har flere beboer for ca. 10. dager siden sendt spam til denne adressen.

Det er mest sannsynlig en beboer som har fått virus også har e-posten spredd seg til andre beboere (det betyr ikke nødvendigvis at alle har fått virus, men mange har fått mailen).

All mail blir for ordensskyld sendt videre fra vår gamle e-post til den nye Styret@Furulia.no og vi bruker 2-faktor autentisering på begge e-postene, og det har ikke vært noen unormal aktivitet på disse.

E-posten adressene våre er ikke kompromittert, men vi anser det som høyst sannsynlig at en av våre beboere har fått virus.

Vennligst sjekk både nye og gamle e-post addresser og bytt passord.

E-posten ser tilsvarende ut og kan ha avsender adresse som ser kjent ut, men er egentlig farlig. Det følger med et vedlegg og gjerne et passord som man må benytte.

Ikke last ned filene og/eller åpne disse.

Kategorier
dugnad dyrehold Fasade infoskriv

Infoskriv mai 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag

Disse nyhetsbrevene kommer på oppslagstavlen og digitalt, men legges ikke lenger i alle postkasser.

Hyppigere informasjon: Styret fikk tilbakemelding på beboermøtet etter generalforsamlingen om at det var ønskelig med hyppigere informasjon til beboerne, dette vil vi tilstrebe.

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i, gjerne bruk QR koden på oppslagstavlene.

Styremøter:
Styret har avholdt fem møter så langt i år. Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud fra firmaer som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre, fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, samt diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt en dugnad 20.4. Neste dugnad blir onsdag 15.6 kl.18-20. Oppmøte ved styreboden innerst i veien. Vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut i slutten av året.

Uteområder 1:
Vi minner om at alle har plikt til å holde inngangen sin og området som hører med til leiligheten ryddig og ordentlig. Dette gjelder maling av hvit mur som hører til, beplantning og gjenstander utenfor. Gelendrene i trappeløp skal også holdes fritt for busker og planter sånn at de kan brukes, dette er viktig for alle som har behov for støtte. Fint om alle tar en liten vår-sjekk. Dette er stadfestet i våre husordensregler og/eller vedtekter.

Uteområder 2:

Etter en anbudsrunde har vi funnet et firma som tilbyr kontinuerlig vedlikehold av utearealet når det gjelder beplantning, busker og gress, samt spyling av garasjene på våren for å få ut salt og grus. I tillegg ønskes løsninger for å utbedre stygge skråninger mm. Styret planlegger også å utbedre ødelagt asfalt og forvitret støp i trappene, i løpet av 2022/2023.

Katter:
Takk til katte-eiere som har tatt grep og holder sine katter inne. Det er nå færre katter på området, men fremdeles er det noen som streifer ute. Det henstilles til alle katte-eiere å holde kattene inne i henhold til borettslagets vedtekter. Det er kjedelig for naboen å oppleve at katten deres kommer på besøk, selv om det noen gang kan være trivelig med besøk er det ikke alltid ønskelig.

Fellesgarasjen:
Det er satt inn ny port i fellesgarasjen. Borettslaget har byttet til en leverandør som holder til i nærheten. Dette vil gjøre det lettere mht .vedlikehold og reparasjoner av våre bommer og porter.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Arbeidet med pussing/maling av betong er ferdigstilt, gelender festes og ferdigstilles så fort som mulig.

Utbedring av lett-tak på terrasser:
Det har vært en befaring på alle lett-tak på terrassene høst 2021. Ansvarlig snekker fant en del som må utbedres og rettes opp i. Alle beboere som har fått avvik på lett-tak i denne sammenheng, vil få beskjed i løpet av våren, med frist for utbedring innen utgangen av 2022.

Grillplass:
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende mail til styret for booking! 

Lekeplassen: 
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en deilig vår og en god 17.mai!

Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

Kategorier
dugnad infoskriv

Dugnad Onsdag 20. april

Vi kaller herved inn til dugnad Onsdag 20. april kl. 18-20:00

Vi rydder og gjør rent rundt om i borettslaget, rydding/vasking av blant annet lekeplassen og søppelpunktene, kosting/feing av felles- og parkeringsområder, samt annet forefallende arbeid.

Dersom været tillater det blir det grilling av pølser, er det kaldt og grått blir det pizza!

Det blir leid inn container for diverse avfall – dette gjelder IKKE elektronikk, maling og brannfarlig avfall etc. Sånt avfall må kastes på gjenvinningsstasjonene Mile eller Lindum.

Container vil være markert tydelig med hva som skal inn og ikke.

Hilsen Styret i Furulia Borettslag

Kategorier
generalforsamling infoskriv

Protokoll fra årets generalforsamling

Vedlagt finner dere protokollen for årets generalforsamling.

Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:
Styreleder: George Eristavi, på valg 2023
Styremedlem: Helle Fevang, på valg 2023
Styremedlem: Prithvi Raj Mehmi, på valg 2023
Styremedlem: Tone Nes, på valg 2024
Styremedlem: Terje Midtskogen, på valg 2024
Varamedlem: Kristian Reyes, på valg 2023
Varamedlem: Janne Løken Bjørklund, på valg 2023

Minner igjen om at alle generelle henvendelser til styret skal gjøres på mail til styret@furulia.no og ikke på Facebook eller Messenger (de vil ikke bli besvart). Dette for at alle henvendelser skal bli dokumentert og slik at dere kan få hurtigere svar, da vi er flere som betjener e-posten.

Alle parkeringshenvendelser skal sendes til parkering@furulia.no – dette gjelder henvendelser angående p-plasser, brikker, nøkler og ventelister.

Er noe ødelagt eller trenger utbedring, må det sendes en mail til vaktmester@furulia.no med styret på kopi.

Hilsen Styret i Furulia Borettslag