Informasjon

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.
I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, derfor har vi en rekke regler, plikter og vedtekter som skal følges.

Vedtekter

Les vedtektene som er bestemt av generalforsamlingen i borettslaget.

Lån av Tilhenger

Regler og plikter

Les mer om Husordensreglene, Andelshavers og borettslagets plikter.

Fasadeløsninger

Parkering

Her finner dere gjeldende parkeringsregelement for borettslaget.