Snømåking

Prinsipp; alle måker i hovedsak oppover, samtidig så er det noen unntak, se bilde øverst, eller last ned måkeplan nederst på denne siden.

Alle boenheter har ansvar for å holde sitt inngangsparti samt tilhørende trappesatser fri for snø og is. Dette gjelder også for trappene mellom blokkene etter vedlagt plan. Terrassen må også måkes og holdes fri for mye snø.

Anbefaler å måke terrassen jevnlig, da snøen blir fort hardpakket og vanskelig å rydde jo lenger man venter.

De øverste leilighetene i blokk 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 har ansvar for område rundt postkassene, med noen unntak, se vedlagt plan.

Veien øverst og mellom blokkene måkes av borettslaget.

Det samme gjelder området ved og rundt garasjene og trappene opp mot garasjene.

Selv om brøytemannskapet tar snøen mellom parkeringsplassene og garasjene, vil det ikke alltid være mulig da det ofte står biler i veien, derfor må man passe på å rydde snø ved plassen selv. Brøytemannskapet tar alle de plassene det er mulig å komme til med traktor når de er her.

Alle trapper, trappesatser og veier som ikke naturlig knyttes til en boenhet eller er fellesområder, har borettslaget ansvar for.

Det skal ikke brukes vanlig eller grovt salt i trappene for å tine is da dette tærer på betongen.

Det SKAL uten unntak brukes istiner som er egnet for betongtrapper og dette finner dere i kassen foran vaktmesterboden (ved snuplassen).

Brøyting/måking av snø i borettslaget

• Dersom noen har lyst til å tjene en slant for å måke trapper/terrasser i borettslaget.

• Dersom noen har traktorlappen og ønsker å brøyte i borettslaget til neste år (og flere år fremover).

Ta kontakt med styret for mer informasjon.