Kategorier
brannvern infoskriv

Informasjon fra styret angående oppsamlingen besøk fra Norsk Brannvern

I forbindelse med at vi har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21.00.

Oppsamlingen er satt til: Onsdag 02. November
Dette gjelder kun dem som ikke ble kontrollert under hoved kontrollen.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på
post@norskbrannvern.no

Kategorier
infoskriv

Røykvarslere i borettslaget

Til alle beboere: Det ble byttet batterier i røykvarslerne i høst, og dessverre har noen av varslerne falt ned fra taket. Vennligst gi beskjed hvis dette gjelder din leilighet, så kommer Norsk Brannvern og setter det opp igjen.

Hilsen Styret i Furulia