Kategorier
dugnad infoskriv parkering

Infoskriv juli 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag.

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊

Nyttig info finner dere her på furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Styremøter:
Avholdte møter så langt i år: 18.1, 11.2, 7.3, 23.3, 25.4 og 1.6. Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud og beslutning på firmaet som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre/fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, HMS-revisjon, rapporter på terrasse-tak, kontakt med Telia om misnøye fra noen beboere, økonomi/finansiering, vannlekkasjer og diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt to dugnader 20.4 og 15.6. Neste dugnad er 27.9 kl 18. Oppmøte ved styreboden innerst i veien. Vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut i slutten av året.

Beboermøte:
Styret planlegger beboermøte for alle på grill-plassen onsdag 31.8 kl 18. Mer informasjon kommer.

Uteområder 1:
Vi minner om at alle har plikt til å holde inngangen sin og området som hører med til leiligheten ryddig og ordentlig. Dette gjelder maling av hvit mur som hører til, beplantning og gjenstander utenfor. Gelendrene i trappeløp skal også holdes fritt for busker og planter sånn at de kan brukes, dette er viktig for alle som har behov for støtte.  😊

Uteområder 2:
Etter en anbudsrunde har vi landet på firmaet Drammen Eiendom som skal utføre kontinuerlig vedlikehold av utearealet når det gjelder klipping og rydding av gress og skråninger, samt spyling av garasjen og p-platåer for å få ut salt og grus. De begynte med grøntområdene i uke 21 og skal se til disse hver tredje uke til slutten av september. De sørger i tillegg for å plante heldekkende planter som trenger lite vedlikehold i skråninger og under terrasser. Styret planlegger også å utbedre ødelagt asfalt og forvitret trappe-støp i løpet av 2022/2023.

Det blir feiing og vask av parkeringsanlegg onsdag 6. og torsdag 7. juli 2022. Onsdag tas fellesgarasjen og taket på denne. Torsdag tas de 3 nedre parkeringsområdene ute, ikke inne i separatgarasjene – da maskinene er for store, her må hver enkelt leietager vaske og koste selv innen 6. juli.

Det er viktig at områdene er bilfrie mellom kl 08 og 16, minner også om at parkeringsplassene ikke er en bod og ting skal IKKE lagres der. Styret ber alle som har bil å parkere et annet sted i aktuelt tidsrom.

Gjesteparkering kan selvsagt ikke benyttes i perioden, da denne også skal ryddes. Vi beklager ulempen dette kan medføre, samtidig er det viktig å få feid og vasket bort salt og grus.

Støy:
Vi bruker vel alle terrassene våre mer nå i sommerhalvåret, det er hyggelig 😊 Da er det viktig at vi husker å ta hensyn til våre naboer under og ved siden av. Det er svært lytt mellom etasjene. Høylytt lek eller ballspill skal ikke forekomme på terrassen, se vedtektene og husordensreglene. Hvis du planlegger en fest eller lignende som vil gi mer lyd enn vanlig, kan det være lurt å varsle naboer i forkant.

Fellesgarasjen:
Det er satt inn ny port i fellesgarasjen. Borettslaget har byttet til et firma som holder til i nærheten. Dette vil gjøre det lettere mht vedlikehold og reparasjoner. Vi har også bestilt bytte av bom-armen på parkeringstaket.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Arbeidet med pussing/maling av betong, samt blikk-beslag ble ferdigstilt i uke 23.

Utbedring av lett-tak på terrasser:
Det var en befaring på alle lett-tak på terrassene høst 2021. Ansvarlig snekker fant en del som må utbedres og rettes opp i. Alle beboere som har fått avvik på lett-tak i denne sammenheng, har fått rapport på mail, noen med frist for utbedring innen utgangen av 2022.

Grillplass:
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende mail til styret for booking! 

Lekeplassen: 
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Innboforsikring: Styret minner om at det er viktig å ha egen innbo-forsikring!


Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en herlig sommer 😊😊

1.7.22 – Hilsen fra styret i Furulia borettslag.