Kategorier
dugnad elbil Fasade generalforsamling infoskriv parkering

Til alle som bor i Furulia borettslag

Nye naboer

Vi ønsker nye andelseiere velkommen til borettslaget vårt 😊 Du finner nyttig informasjon på nettsiden vår, blant annet dette infoskrivet, www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook Furulia borettslag. Her må du/dere gjerne melde dere inn. 

Furulia borettslag er en del av NBBO. Du/dere finner derfor nyttig informasjon om økonomi, referat fra generalforsamlingen og annet her: Portalen (nbbl.no)

Styremøter

Vi hadde generalforsamling for ikke så lenge siden og da ble det valgt et nytt styre. Hvem som er med finner du i Portalen og på Furulia.no. Så langt i år har derfor styret bare hatt to møter. Neste møte er 31. mai. På styremøtene behandler vi saker som ble tatt opp på generalforsamlingen, slik som oppfølging av vedlikeholdsplanen 2023 – 2026, ny internettleverandør, bygging av elbilladere på parkeringen på taket av fellesgarasjen, kommunale avgifter i forbindelse med mulig vannlekkasje, rette opp avvik på terassetakene, få på plass et nytt firma som skal rydde og vedlikeholde grøntarealene i borettslaget osv. 

Ny internettleverandør

Med bakgrunn i vedtak av generalforsamlingen har borettslaget valgt å skifte internettleverandør. Styret har derfor sagt opp nåværende avtale med Telia fra og med 1. september i år, og inngått ny avtale med Telenor. Telenor vil levere sine tjenester i god tid før utløp av avtalen med Telia, slik at dette er godt innarbeidet innen 1. september. Det kommer mer informasjon når det begynner å nærme seg.

Bygging av elbilladere på parkeringen på taket av fellesgarasjen

Dette har blitt satt på vent og vi avventer Circle K’s og statens behandling av en eventuell salgsstopp av Easee-laderne som er installert i ladeanlegget vårt. Det er ingen fare med de laderne vi allerede har og vi kan bestille ladere for installasjon slik som før, men vi setter ikke opp noe nytt anlegg på fellesgarasjetaket før dette er avklart.

Rette opp avvik på terrassetak

I fjor høst hadde vi befaring for å se på alle takene som er bygd på mange terrasser i borettslaget. På befaringen avdekket vi mange avvik som eierne måtte rette opp i løpet av 2022. Det er ikke alle som har gjort dette, og vi vil derfor legge opp til en etterkontroll av dette i løpet av året.

Dugnader

Årets første dugnad, av fire, gikk av stabelen 4. mai, og vi hadde stort oppmøte. Hele 20 personer møtte opp. Dette er under ¼ av oss som bor her, men er likevel bra sammenlignet med de siste dugnadene. Neste dugnad skjer 7. juni, så sett av datoen allerede nå 😊

Parkering i borettslaget

Det er dessverre mange som parkerer der de ikke skal i borettslaget. Trenger man parkeringsplass skal du ta kontakt med parkering@furulia.no så løser vi det. Ettersom hyggelige beskjeder fra styret og naboer ikke har hjulpet, så har styret valgt å inngå en avtale med Park Nordic, disse vil håndheve reglene knyttet til parkering i borettslaget. Du får nærmere beskjed om hvordan dette vil foregå senere.  Men vi forsikrer om at alle som kommer på besøk til noen som bor her, fremdeles får parkere gratis på gjesteparkeringene. 

Nytt firma skal rydde og vedlikeholde grøntarealene våre 

Drammen Eiendomsdrift har trukket seg fra avtalen med oss da de fikk et større oppdrag. Vi har derfor inngått en ny avtale med Svemo Vaktmesterservice.

Vi ønsker alle som bor her, både nye og gamle, en riktig fin vår og sommer 😊

Hilsen fra styret i Furulia borettslag