Kategorier
dugnad infoskriv parkering

Infoskriv november 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Styremøter:
Styret har avholdt åtte møter så langt i år, med et niende planlagt i midten av desember. Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud og beslutning på firmaet som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre/fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, HMS-revisjon, rapporter på terrasse-tak, kontakt med Telia om misnøye fra brukere, økonomi/finansiering, vannlekkasjer, snømåking og diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt fire dugnader. Vi sliter med oppmøte på dugnadene, vi har i snitt 10-12 stk som møter opp av 94 boenheter. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut ved slutten av året.

Beboermøtet:
Det planlagte beboermøtet fant sted på grill-plassen onsdag 31.8. Åtte beboere og syv styremedlemmer deltok. Se forrige nyhetsbrev for mer informasjon.

Årlig kontroll fra Norsk Brannvern:
I september og november hadde Norsk Brannvern den årlige kontrollen av røykvarslere og brannslukningsapparater i våre leiligheter. Det er en utfordring å få med alle, men det legges opp til 2-3 besøk på ulike tidspunkt sånn at vi kan ha noen datoer å velge mellom. Hvis noen er bortreist eller ikke har mulighet til å være til stede, ville det være fint om en nabo fikk låne en nøkkel. Evnt ta kontakt med styret.

Julegran:
Vi setter, som vanlig, opp et juletre med lys på området i desember. Vi hadde planlagt julegrantenning, etter å ha luftet dette med flere beboere var tilbakemeldingen at dette ikke var ønskelig pga. for labert oppmøte på tidligere julegrantenning, samt både dugnad og beboermøte.

Overbygg og tak:
Husk at de som fikk avvik på kontroll av overbygg/terrassetak i høst sende styret dokumentasjon på at dette er utbedret innen utgangen av 2022.

Matavfallsposer:
Disse kan hentes i boden til vaktmester på hver dugnad. Utenom dette, ta kontakt med vaktmester.

Lys:
Vaktmester vil gå en runde og bytte lyspærer på uteområdet ila november. Siden vi har begrenset med lys, ville det være fint om alle skrur på utelyset sitt etter mørkets frambrudd. Da er det så mye triveligere og bedre å bevege seg utendørs 😊

Snømåking: Da har første snøfall kommet. Styret minner om at alle beboere er pliktig til å holde trappene utenfor sin leilighet ryddet for snø sånn at det er lett adkomst i alle trappeløp og gangveier. Se ansvars-plan for dette på Furulia.no. Borettslaget har være så heldige å ha beboere som har tilbudt snømåking mot et lite vederlag, dette har vi dessverre ikke muligheten til i år. Dersom noen ønsker å tilby arbeidskapasitet til dette formålet ta kontakt med styret. 

Gjesteparkering:
Det er viktig at ingen beboere opptar plassene på gjesteparkeringen. Vi har hatt gjentatte overtredelser i høst, og dette skaper mye frustrasjon for beboere og mye ekstra-arbeid for styret. Vi minner om at disse plassene er kun for gjester.

Port/bom i fellesgarasje:
Vi beklager at porten til fellesgarasjen i noen perioder har stått åpen, vår leverandør er informert og utbedrer stadig ulike årsaker til at den står oppe.

Bom på fellesgarasjetaket blir avviklet. Parkeringsansvarlig har tatt kontakt for innlevering av bombrikke og tilbakebetaling av depositum. Alle plassene på taket er nummererte og det er ingen andre enn de som har plass som skal parkere der.

Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet. Pga. økte kostander, vennligst se vedlagt dokument eller se skriv levert i postkasse for mer informasjon.

Endringer i styret: Styremedlem Prithvi har bedt om å tre av fra sine styreplikter og styret har akseptert dette, varaene Kristian og Janne går inn i hans sted.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en fin senhøst og en hyggelig førjulstid når den tid kommer 😊😊

November 2022 – Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

__________________________________________________________________________________
Kontakter: styret@furulia.no – 
parkering@furulia.no – forsikring@furulia.no – vaktmester@furulia.no