Kategorier
Fasade infoskriv parkering

Plan for utvikling og vedlikehold

Styret har ansvar for vedlikehold av borettslaget. Under finner du vår plan for utvikling og vedlikehold.

Årlig vedlikehold

 • Brøyting og måking av borettslagets markerte arealer ihht. måkeplan – vinter
 • Vedlikehold av utearealer mtp. beplantning – vår/sommer
 • Sjekk av lekeplass – vår/sommer
 • Vask av søplepunkter
 • Vedlikehold av grillplass

Planlagt vedlikehold

 • 2021-2022
  • Renovering av fellesgarasjen
   • Skiftet lys og garasjeport
   • Vedlikeholdt betong
   • Tettet lekkasje
  • Etablering av ladealegg for ladbare kjøretøy inne i fellesgarasjen, felt A, B og C
  • Diverse utvendig vedlikehold på fasade
  • Sjekk av alle påbygg og pålegg til utbedring til andelseier
 • 2023-2026
  • Etablering av ladeanlegg for ladbare kjøretøy på taket til fellesgarasjen
  • Fortsatt lekkasje i fellesgarasjen, må utbedres
  • Utbedring av ødelagt asfalt ved inngangspartiene
  • Vannrør og kloakk i borettslaget – disse har en varighet på ca. 50 år og rørene våre er ca. 45 år gamle. Vi må foreta vedlikehold og vurdere om de er i god nok stand eller må byttes.
  • Luftkvalitet, utrede hvilke tiltak kan iverksettes ifb. dette.
  • Vinduer og dører, utrede om det er noen muligheter for å begrense varmetap. Dører og vinduer har lang levetid og vanligste årsaken til varmetap er dårlig isolasjon.
  • Trappestrøm – Ny utredning på om det går an å reparere dette eller om det må byttes in sin helhet. Evt. innhente tilbud og presentere på neste generalforsamling i 2024.
  • Varmepumpe – Ny utredning på om det går an å installere nyere type varmepumper mtp. støy og sluk på terrasse som har vært en utfordring tidligere.
  • Bytte ut enkelte av de ødelagte postkassene med noen av de vi har i reserve.
  • Se på bytte av Terasselemmer – undersøke om det har kommet ny teknologi som kan brukes på våre terrasser, gjerne så vedlikeholdsfritt som mulig.