Kategorier
infoskriv

Forhåndsvarsel til generalforsamling i Furulia Borettslag

Årets møte blir: 14.mars 2023

Klokken: 18.00 Sted: Stenseth skole SFO

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen, må dette gjøres innen

24.februar

Du kan melde inn sak via «Min Side» på www.nbbo.no   Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på «Min Side». 

Om du har utfordringer med dette ta kontakt med styret på e-post: styret@furulia.no

Saken må inneholde; 

  • Tittel
  • Tydelig beskrivelse av saken
  • Innstilling til vedtak 
  • Det må klart fremkomme hva det skal stemmes over
  • Saken må dateres og signeres av andelseier(ne). 

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.

Bruksanvisning til hvordan man bruker portalen ligger i vedlagt fil under.

Med vennlig hilsen

Styret i Furulia Borettslag

Kategorier
generalforsamling infoskriv

Protokoll fra årets generalforsamling

Vedlagt finner dere protokollen for årets generalforsamling.

Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:
Styreleder: George Eristavi, på valg 2023
Styremedlem: Helle Fevang, på valg 2023
Styremedlem: Prithvi Raj Mehmi, på valg 2023
Styremedlem: Tone Nes, på valg 2024
Styremedlem: Terje Midtskogen, på valg 2024
Varamedlem: Kristian Reyes, på valg 2023
Varamedlem: Janne Løken Bjørklund, på valg 2023

Minner igjen om at alle generelle henvendelser til styret skal gjøres på mail til styret@furulia.no og ikke på Facebook eller Messenger (de vil ikke bli besvart). Dette for at alle henvendelser skal bli dokumentert og slik at dere kan få hurtigere svar, da vi er flere som betjener e-posten.

Alle parkeringshenvendelser skal sendes til parkering@furulia.no – dette gjelder henvendelser angående p-plasser, brikker, nøkler og ventelister.

Er noe ødelagt eller trenger utbedring, må det sendes en mail til vaktmester@furulia.no med styret på kopi.

Hilsen Styret i Furulia Borettslag