Kategorier
dugnad dyrehold Fasade infoskriv

Infoskriv mai 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag

Disse nyhetsbrevene kommer på oppslagstavlen og digitalt, men legges ikke lenger i alle postkasser.

Hyppigere informasjon: Styret fikk tilbakemelding på beboermøtet etter generalforsamlingen om at det var ønskelig med hyppigere informasjon til beboerne, dette vil vi tilstrebe.

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i, gjerne bruk QR koden på oppslagstavlene.

Styremøter:
Styret har avholdt fem møter så langt i år. Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud fra firmaer som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre, fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, samt diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt en dugnad 20.4. Neste dugnad blir onsdag 15.6 kl.18-20. Oppmøte ved styreboden innerst i veien. Vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut i slutten av året.

Uteområder 1:
Vi minner om at alle har plikt til å holde inngangen sin og området som hører med til leiligheten ryddig og ordentlig. Dette gjelder maling av hvit mur som hører til, beplantning og gjenstander utenfor. Gelendrene i trappeløp skal også holdes fritt for busker og planter sånn at de kan brukes, dette er viktig for alle som har behov for støtte. Fint om alle tar en liten vår-sjekk. Dette er stadfestet i våre husordensregler og/eller vedtekter.

Uteområder 2:

Etter en anbudsrunde har vi funnet et firma som tilbyr kontinuerlig vedlikehold av utearealet når det gjelder beplantning, busker og gress, samt spyling av garasjene på våren for å få ut salt og grus. I tillegg ønskes løsninger for å utbedre stygge skråninger mm. Styret planlegger også å utbedre ødelagt asfalt og forvitret støp i trappene, i løpet av 2022/2023.

Katter:
Takk til katte-eiere som har tatt grep og holder sine katter inne. Det er nå færre katter på området, men fremdeles er det noen som streifer ute. Det henstilles til alle katte-eiere å holde kattene inne i henhold til borettslagets vedtekter. Det er kjedelig for naboen å oppleve at katten deres kommer på besøk, selv om det noen gang kan være trivelig med besøk er det ikke alltid ønskelig.

Fellesgarasjen:
Det er satt inn ny port i fellesgarasjen. Borettslaget har byttet til en leverandør som holder til i nærheten. Dette vil gjøre det lettere mht .vedlikehold og reparasjoner av våre bommer og porter.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Arbeidet med pussing/maling av betong er ferdigstilt, gelender festes og ferdigstilles så fort som mulig.

Utbedring av lett-tak på terrasser:
Det har vært en befaring på alle lett-tak på terrassene høst 2021. Ansvarlig snekker fant en del som må utbedres og rettes opp i. Alle beboere som har fått avvik på lett-tak i denne sammenheng, vil få beskjed i løpet av våren, med frist for utbedring innen utgangen av 2022.

Grillplass:
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende mail til styret for booking! 

Lekeplassen: 
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en deilig vår og en god 17.mai!

Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

Kategorier
infoskriv

Status Telia siste tre måneder

Hei, alle sammen!

I lys av en klage offentlig på Facebook fra en av våre beboere så tok vi kontakt med Telia for å undersøke klagen. I lys av å være åpne og transparente ønsket vi å poste svaret fra Telia i samme tråd, men den hadde dessverre beboeren selv slettet, derfor tenkte vi det var fornuftig å svare i en egen tråd.

Vår kontaktperson i Telia skriver følgende:

«Jeg er ikke informert om at det er noen felles feil, eller kjent feil på svitsj i Furulia BRL.

Jeg har sett på kunde i Jupiterveien xx. Kunden har hatt følgende service besøk, med kommentar fra servicetekniker;

12.10.2020 –      Først ingen hjemme, ikke noe svar på tlf. Mens tek ventet, ringte kunde tilbake.

Kunde kunne fortelle at det på Lørdag hadde vært noen fra Get i hovedskapet og rettet feil. Kunde kunne fortelle at alt virket nå

19.10.2020          Her var vegg kontakt røsket løs av vegg og lå på gulvet sammen med onu.

Fiber var veldig bøyd og hadde mye lystap. Festet dette på vegg igjen og fikk fiber skikkelig på plass inne i veggkontakt igjen. Alt online nå. Gode lyssignaler på fiber

(Kunde ble fakturert serviceutrykning kr. 999,-)

04.05.2021          Dårlig kontakt i DKT MediaConverter. Ordnet dette og alt ok

28.04.2022          Alt online hos kunde nå, men klager på at det har vært ustabilt signal lenge. Har byttet alt utstyr som avtalt.

Kundens fibermodem er online.

Jeg ser i wifi verktøyet at kunden har mange enheter (mobil, nettbret, etc) tilkoblet Wifi 2,4 Ghz frekvensbåndet, anbefaler kunde å bruke Wifi SSID UTEN 2G i nettverksnavnet, da vil kunden være tilkoblet på Wifi 5 Ghz frekvensbåndet.»

Status Furulia BRL øvrige kunde henvendelser til Telia Kundeservice

Siste 3 mnd er det følgende tekniske henvendelser loggført (tar ikke med fakturaspørsmål, spørsmål om kanaler/streamingtjenester, etc.)

 • Mistet nettverk, holder på med oppussing, mistenker fiberkabelbrudd. Kunden ringer tilbake for å avbestille tekniker siden nettet er tilbake. Online OK.
 • Kunde kommer ikke på nett. Reboot, OK ifølge kunde (gjelder 5 kunder)
 • Ikke nett, får ikke kontakt med Mediaconverter. Avtalt service besøk. (gjelder 2 kunder)
 • Wifi, kunden bruker egen Asus router. Resatt begge bokser, OK.

Jeg ser ikke at det er noen felles-feil i Furulia BRL, kun 2 adresser som er offline. Dette er ikke adresser som er ved siden av hverandre, så trolig ikke felles årsak.»

Vi har kun anonymisert dataene slik at det er ok å dele informasjonen, f.eks. fjernet adresser, kjønn o.l.

Kategorier
dugnad infoskriv

Dugnad Onsdag 20. april

Vi kaller herved inn til dugnad Onsdag 20. april kl. 18-20:00

Vi rydder og gjør rent rundt om i borettslaget, rydding/vasking av blant annet lekeplassen og søppelpunktene, kosting/feing av felles- og parkeringsområder, samt annet forefallende arbeid.

Dersom været tillater det blir det grilling av pølser, er det kaldt og grått blir det pizza!

Det blir leid inn container for diverse avfall – dette gjelder IKKE elektronikk, maling og brannfarlig avfall etc. Sånt avfall må kastes på gjenvinningsstasjonene Mile eller Lindum.

Container vil være markert tydelig med hva som skal inn og ikke.

Hilsen Styret i Furulia Borettslag

Kategorier
generalforsamling infoskriv

Protokoll fra årets generalforsamling

Vedlagt finner dere protokollen for årets generalforsamling.

Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:
Styreleder: George Eristavi, på valg 2023
Styremedlem: Helle Fevang, på valg 2023
Styremedlem: Prithvi Raj Mehmi, på valg 2023
Styremedlem: Tone Nes, på valg 2024
Styremedlem: Terje Midtskogen, på valg 2024
Varamedlem: Kristian Reyes, på valg 2023
Varamedlem: Janne Løken Bjørklund, på valg 2023

Minner igjen om at alle generelle henvendelser til styret skal gjøres på mail til styret@furulia.no og ikke på Facebook eller Messenger (de vil ikke bli besvart). Dette for at alle henvendelser skal bli dokumentert og slik at dere kan få hurtigere svar, da vi er flere som betjener e-posten.

Alle parkeringshenvendelser skal sendes til parkering@furulia.no – dette gjelder henvendelser angående p-plasser, brikker, nøkler og ventelister.

Er noe ødelagt eller trenger utbedring, må det sendes en mail til vaktmester@furulia.no med styret på kopi.

Hilsen Styret i Furulia Borettslag

Kategorier
infoskriv

Driftsmelding fra Glitre Energi Nett

Melding fra Glitre Energi Nett:

«Uke 12 vil vi gjennomføre helikopterbefaring av våre høyspentlinjer. Dette vil medføre periodevis støy for de som bor i nærheten av linjene. Vi beklager dette. Skulle det være dårlig vær eller dårlig sikt disse dagene, må vi gjennomføre befaringen på et senere tidspunkt. Mvh Glitre Energi Nett»

Mvh, Styret i Furulia Borettslag

Kategorier
infoskriv

Port til Fellesgarasjen

Porten til fellesgarasjen er ødelagt.
Det er bestilt ny port som vil bli montert i uke 14.
Porten vil bli låst i åpen posisjon i mellomtiden.
Grunnet montasje av ny port vil porten være stengt i perioder 12.04.22 mellom ca 07.00-08.00 og ca 13.00-14.00, men montørene er veldig fleksible når det kommer til passasje

Kategorier
infoskriv

Forhåndsvarsel for årets generalforsamling i Furulia Borettslag

Det er igjen tid for generalforsamling i Furulia Borettslag.

Årets møte er satt opp:

Dato: 14.mars 2022

Klokkeslett: 18.00

Sted: Stenseth barneskole – Lokalene til SFO

Det er foreløpig lagt opp til vanlig møte, men med den pågående pandemien må vi se an hvordan dette løser seg og om vi får gjennomført slik vi håper.

En alternativ løsning kan bli aktuelt. Da vil det komme ytterligere informasjon. 

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen, må dette gjøres innen

09.februar

Saken kan enten meldes på styrets e-postadresse:

styret@furulia.no

eller dere kan melde inn sak via «Min Side» på www.nbbo.no (se informasjon på neste side).

Vi anbefaler at dere uansett logger dere inn/registrerer dere på «Min Side».

Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag via «Min Side» eller på e-post kan forslaget leveres i postkassen til styret/styreleder som du finner nr. 132.

Når dere melder inn sak, skal det være en tittel på saken, tydelig beskrivelse av saken og en innstilling til vedtak (altså hva er dere ønsker at det skal stemmes over). Saken må dateres og signeres av eier(ne).

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.

Med vennlig hilsen

Styret i Furulia Borettslag

Hvordan melde inn saker til årsmøtet via «Min Side»

Eiere kan melde inn saker til behandling på generalforsamlingen digitalt via Min side.

 •  Har du bruker på Min Side, trykk «logg inn her»
 • Dersom du ikke har bruker på Min Side, trykk på «registrer deg her» (se bildet under) og følg beskrivelsen for å opprette en bruker. Du vil da bli videresendt til et bilde som sier «Velkommen som BBLiD bruker!». Her taster du inn e-post eller mobilnummer og ønsket passord og trykker «bekreft». Du vil da motta en pin-kode, enten på e-post eller telefonnummer (dette avhenger av om du forsøkte å registrere deg med e-post eller telefonnummer) for å bekrefte din identitet.
 • Du må benytte samme e-postadresse eller mobilnummer som du har registrert hos NBBO.
 • Skulle du ikke være registrert med e-post eller telefonnummer hos NBBO, vil du få beskjed om at «registrering feilet» og at vi ikke kan finne e-post/telefonnummer registrert hos oss. Hvis det skulle være tilfelle, send inn skjemaet som du finner her: https://nbbo.no/registrer/
 • Når du er inne på MIN SIDE, gå til menypunktet på venstre side som heter «Mitt Borettslag», deretter til banneret på toppen av siden som heter «Generalforsamling». Trykk så på Meld sak, og oppgi deretter Tittel på saken samt Beskrivelse av saken og Forslag til vedtak. Nederst på denne siden kan man også laste opp vedlegg til sak dersom man har dette.
 • Deretter trykk Send og du har meldt inn en sak til behandling. Har du flere saker du vil ha opp til behandling, trykk Meld en ny sak.

Uavhengig av Generalforsamlingen:

«MIN SIDE» FOR EIERE

På «Min side» kan du også blant annet:

 • finne opplysninger om boligen din, felleskostnader, styret og boligselskapets forsikring
 • endre kontaktopplysninger
 • administrere dine samtykker
 • finne vedtekter og evt andre regler
 • gjennomføre digitalt kurs for beboere
Kategorier
infoskriv

Røykvarslere i borettslaget

Til alle beboere: Det ble byttet batterier i røykvarslerne i høst, og dessverre har noen av varslerne falt ned fra taket. Vennligst gi beskjed hvis dette gjelder din leilighet, så kommer Norsk Brannvern og setter det opp igjen.

Hilsen Styret i Furulia

Kategorier
infoskriv

Infoskriv

Annerledes Året 2021 er nå passert. Vi har opplevd opp- og nedturer som for det meste relaterer seg til pandemien. Det har til tider vært vanskelig for styret å få arbeider som var igangsatt unnagjort på lovet/ønsket tid. Det har med andre ord vært mye frustrasjon, men på tross av alle forsinkelser etc., er vedlikeholdsplanene som ble satt for år 2021 straks i boks.

Et riktig Godt Nytt År ønskes dere alle fra styret i Furulia borettslag.

Oppdatering hittil 4. kvartal 2021:

Nye beboere: 
Vi ønsker våre nye andelseiere hittil i 4. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag!

Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i. 


Dugnader 2021:
4 dugnader er avholdt i år, og vi takker for et godt oppmøte. Refusjon av dugnadspenger til de som har deltatt er allerede utbetalt.

El-bil ladning:
Ladestasjonene er oppsatt og det er klart for bestilling hos vår leverandør Circle K. For mer informasjon se egen nyhet om dette: https://furulia.no/2022/01/10/bestilling-av-elbillader/

Fellesgarasjen:
Der er mesteparten av arbeidet ferdig, det eneste som gjenstår er bytte av hovedporten, da denne er svært gammel og har gått i stykker tre ganger allerede. Da er det på tide å bytte port, vi har vært i kontakt med flere leverandører og fått tilbud fra 3, det vil velges en leverandør på neste styremøte den 18. januar.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Der har vi endelig fått malt opp og fått satt opp beslag. Eneste som gjenstår er rekkverkene, dette blir tatt så fort leverandøren har mulighet.

Kommunale avgifter (Vann):
Som tidligere beskrevet, venter vi på siste avregning av kommunale avgifter vedr. ny vannmåler i Blokk J, for å kunne kontrollere om det har gjort utslag på regningen. Denne kommer først i mars/april.

Gjesteparkeringer:
Nå er 8 nye gjesteparkeringer på felt A på plass. Opplys dine gjester om dette, slik at vi slipper feilparkeringer langs Jupiterveien. Parkeringsansvarlig har tatt noen «stikk-prøver» for å sjekke om plassene benyttes riktig, og hittil ser det bra ut. Ingen registrert med adresse i vårt borettslag, men vi ser at vi kanskje må få opp skilt som viser hvor lenge man sammenhengende kan benytte plassene.

Vi ser også på andre tiltak som f.eks. at man får et gjesteparkerings P-bevis som kan gis til besøkende eller lignende.

Vi er dessverre blitt gjort oppmerksom på at det parkeres ulovlig i gangveien på nedre plan D mot skolen.Dette er strengt forbudt både med tanke på fremkommelighet for ambulanse og for brøytemannskap, dette må opphøre straks!

Kommunen er blitt varslet om feilparkeringen, da denne «veibanen» ligger under deres eiendom som en del av Jupiterveien.

Tak på terrassene:
De som har tak eller påbygg på terrassene har i løpet av høsten fått tilsyn av snekker som har sjekket om oppføring og vedlikehold er i tråd med våre forskrifter. Der det er mangler og feil i oppføring, vil det komme tilbakemelding til de det gjelder om å få utbedret det som ikke holder mål. Det er viktig at kvaliteten er tilfredsstillende mht helse, miljø og sikkerhet i borettslaget. Takk så langt for det gode samarbeidet i forbindelse med dette.

Økonomi:
Foreløpig resultat pr 30.11.2021 viser et overskudd på litt over 2,1 mill. Disponible midler (penger i banken) litt over 4 mill.
Vi venter fortsatt på flere sluttregninger etter de forskjellige vedlikeholdene, men dette er med i avsatte midler, så vi følger godt budsjett for år 2021. Budsjett for år 2022 er utarbeidet og vedlikeholdsplaner, som beskrevet i Høst infoskriv, er medberegnet. Våre banklån har siden år 2019 (som vi har tall fra) nå blitt nedbetalt fra 56,3 mill til 40,2 mill. Det er positivt! og på tross av de større rehabiliterings arbeider vi nå har hatt, har klart oss uten ytterligere banklån. Styret har i disse årene jobbet for å bygge opp økonomien i borettslaget igjen, og vi ser gode resultater av godt samarbeide hittil.
Budsjettet for år 2022 ble ferdigstilt før «raslingen» med høyere strømpriser, avgifter etc., men vi håper allikevel at dette ikke skal sprenge vårt budsjett for året som kommer.

Katter:
Vi har strenge regler mht dyrehold i borettslaget og søknad skal sendes styret. Det er registrert flere katter som streifer utendørs nå. En beboer hadde møtt på fem stykker da vedkommende gikk en ettermiddagstur i borettslaget. Vi har regler for at katter skal holdes innendørs eller i bånd ute, og styret ber katte-eiere om å overholde disse reglene.

Måkeplan:
På vår hjemmeside www.furulia.no, finner dere måkeplan som viser deres område for måking av trapper og platåer. Det er ingen endring på denne etter de 2 siste årene.
Er det spørsmål fra nye beboere, er det bare å ta kontakt.

Som kjent har vi et måketeam som kan benyttes om du/dere ikke selv har mulighet for å måke. Kontakt Kristian i styret om dere ønsker dette, men helst via e-post til kristian@furulia.no. Her får dere nærmere info.

Kunne du forresten tenke deg å være med i måketeamet, så kontakt gjerne Kristian for en avtale/honorar.

Styret 2022

Fra valgkomiteen: Vi trenger kandidater til to styremedlemmer som velges for 2 år og to varamedlemmer som velges for 1 år. Sittende styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg. Ta kontakt med en av oss, snarest, om du ønsker å delta i styrearbeidet i Furulia eller om du har forslag til kandidater vi kan kontakte.

På valg er Kristian Reyes og Janne Løken Bjørklund, disse ønsker ikke gjenvalg. Varamedlemmer Nicholas Eristavi og Jan Erik Bjørklund er på valg og ønsker ikke gjenvalg. 

Styreleder George Eristavi, styremedlem Helle Fevang og styremedlem Prihtvi Raj Mehmi sitter 1 år til.

Det er sterkt ønskelig med et styremedlem med økonimibakgrunn og lang erfaring. Arbeidsoppgavene består av gjennomgang av våre kontrakter og regninger, samt godkjenning av disse. Gjennomgang av borettslagets økonomi, samt være med på å sette årlig budsjett og være en rådgiver for styret når det kommer til alle økonomiske beslutninger.

Det er ønskelig med et styremedlem som er svært organisert til å drifte parkeringen i borettslaget. Arbeidsoppgavene vil bestå av fordeling av parkeringsplasser, utdeling av brikker. Inngåelse av kontrakter med nye leietakere for parkering samt drift og oppfølging av alle våre parkeringsområder.

Ta kontakt med styret eller leder for valgkomiteen Sissel Knudsen på Facebook gruppen vår.

Kategorier
infoskriv

Informasjon fra Styret i Furulia BRL og Norsk Brannvern

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

 1. Full gjennomgang som tidligere.
  Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr
  iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

 2. Kontroll uten fysisk besøk.
  Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

Kontrollen er satt til:

Onsdag 06. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 2-50)

Torsdag 07. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 52-100)

Mandag 11. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 102-150)

Tirsdag 12. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 152-188)

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00, man-tors

Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.