Kategorier
infoskriv

Forhåndsvarsel til generalforsamling i Furulia Borettslag

Årets møte blir: 14.mars 2023

Klokken: 18.00 Sted: Stenseth skole SFO

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen, må dette gjøres innen

24.februar

Du kan melde inn sak via «Min Side» på www.nbbo.no   Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på «Min Side». 

Om du har utfordringer med dette ta kontakt med styret på e-post: styret@furulia.no

Saken må inneholde; 

  • Tittel
  • Tydelig beskrivelse av saken
  • Innstilling til vedtak 
  • Det må klart fremkomme hva det skal stemmes over
  • Saken må dateres og signeres av andelseier(ne). 

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.

Bruksanvisning til hvordan man bruker portalen ligger i vedlagt fil under.

Med vennlig hilsen

Styret i Furulia Borettslag