Kategorier
parkering

Bestilling av Elbillader

BESTILL ELBILLADER FRA CIRCLE K

Furulia borettslag har inngått en ladeavtale med Circle K. Circle K tar seg av alt fra planlegging og installasjon til introduksjon, drift, vedlikehold og administrasjon av ladeanlegget. Circle K tilbyr ladebokser som er enkle å installere og administrere for styret i borettslaget, og enkle for sluttkundene å bruke.

OM LADESYSTEMET

Ladeboksen som er valgt kommer fra det norske selskapet Easee. Dette er en av markedets mest fremtidsrettede ladeboks som kan lade alle typer el- og hybridbiler. Ladeboksen leverer opp til 22kW lading. Dette tilsvarer 110km i rekkevidde per time lading. Når man er koblet til et felles ladesystem vil det være flere faktorer som påvirker hvor fort man kan lade. Dette kan være begrensninger satt av styret for å holde strømkostnadene nede, temperatur og ditt eget kjøretøy. I felles ladesystem som monteres i boligselskap så vil også antall biler som lader samtidig påvirke hvor fort din elbil vil lade da alle deler på den tilgjengelige effekten. Du kan lese mer om faktorer som kan påvirke din ladeeffekt på Circle K sine hjemmesider. Alle ladeboksene er tilkoblet internett og programvaren vil oppdateres automatisk etter hvert som ny og smartere ladeteknologi blir tilgjengelig. I tillegg får du full oversikt over ditt ladeforbruk gjennom appen Circle K Charge.

Faktura for forbruk blir sendt ut på epost 1 gang hver 6. måned.

Det blir da fakturert for antall kW/h lader i perioden, multiplisert med en kilowattimesats på 2 kroner pr. kWh per dags dato.

For Furulia inntreffer fakturering i starten av april og oktober. Dersom prisen endres vil informasjon om prisendring komme i løpet av første halvdel av mars.

BESTILLING AV LADER

Du bestiller lader på nett. Du vil motta mer informasjon på e-post når bestillingen er gjennomført. Er du medlem i Circle K sitt kundefordelsprogram, Circle K EXTRA, får du Circle K Koppen gratis ved bestilling av ladeboks samt 10% rabatt på hurtiglading på Circle K sine ladere (Det er kostnadsfritt å bli Circle K EXTRA medlem). Husk å huka av i boksen på bestillingssiden for å bli medlem i Circle K EXTRA. Faktura for kjøp av ladeboks blir sendt på e-post etter du får endelig ordrebekreftelse.

Pris for bestilling av lader Kr 12 990,-

Ladeabonnement på Kr 60,-/mnd kommer i tillegg

Ladeabonnement er gratis frem til 01.08.2022

Klikk på lenken under for å bestille for å bestille: https://www.circlek.no/elbillading/bestill/Y21-715203

Har du spørsmål? Kontakt oss på: 

e-post: kontakt@circlekcharge.no

telefon: 22 96 24 00

Kategorier
infoskriv

Port til Fellesgarasjen

Porten til fellesgarasjen er ødelagt.
Det er bestilt ny port som vil bli montert i uke 14.
Porten vil bli låst i åpen posisjon i mellomtiden.
Grunnet montasje av ny port vil porten være stengt i perioder 12.04.22 mellom ca 07.00-08.00 og ca 13.00-14.00, men montørene er veldig fleksible når det kommer til passasje

Kategorier
infoskriv

Forhåndsvarsel for årets generalforsamling i Furulia Borettslag

Det er igjen tid for generalforsamling i Furulia Borettslag.

Årets møte er satt opp:

Dato: 14.mars 2022

Klokkeslett: 18.00

Sted: Stenseth barneskole – Lokalene til SFO

Det er foreløpig lagt opp til vanlig møte, men med den pågående pandemien må vi se an hvordan dette løser seg og om vi får gjennomført slik vi håper.

En alternativ løsning kan bli aktuelt. Da vil det komme ytterligere informasjon. 

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen, må dette gjøres innen

09.februar

Saken kan enten meldes på styrets e-postadresse:

styret@furulia.no

eller dere kan melde inn sak via «Min Side» på www.nbbo.no (se informasjon på neste side).

Vi anbefaler at dere uansett logger dere inn/registrerer dere på «Min Side».

Om du ikke har mulighet til å sende inn forslag via «Min Side» eller på e-post kan forslaget leveres i postkassen til styret/styreleder som du finner nr. 132.

Når dere melder inn sak, skal det være en tittel på saken, tydelig beskrivelse av saken og en innstilling til vedtak (altså hva er dere ønsker at det skal stemmes over). Saken må dateres og signeres av eier(ne).

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.

Med vennlig hilsen

Styret i Furulia Borettslag

Hvordan melde inn saker til årsmøtet via «Min Side»

Eiere kan melde inn saker til behandling på generalforsamlingen digitalt via Min side.

 •  Har du bruker på Min Side, trykk «logg inn her»
 • Dersom du ikke har bruker på Min Side, trykk på «registrer deg her» (se bildet under) og følg beskrivelsen for å opprette en bruker. Du vil da bli videresendt til et bilde som sier «Velkommen som BBLiD bruker!». Her taster du inn e-post eller mobilnummer og ønsket passord og trykker «bekreft». Du vil da motta en pin-kode, enten på e-post eller telefonnummer (dette avhenger av om du forsøkte å registrere deg med e-post eller telefonnummer) for å bekrefte din identitet.
 • Du må benytte samme e-postadresse eller mobilnummer som du har registrert hos NBBO.
 • Skulle du ikke være registrert med e-post eller telefonnummer hos NBBO, vil du få beskjed om at «registrering feilet» og at vi ikke kan finne e-post/telefonnummer registrert hos oss. Hvis det skulle være tilfelle, send inn skjemaet som du finner her: https://nbbo.no/registrer/
 • Når du er inne på MIN SIDE, gå til menypunktet på venstre side som heter «Mitt Borettslag», deretter til banneret på toppen av siden som heter «Generalforsamling». Trykk så på Meld sak, og oppgi deretter Tittel på saken samt Beskrivelse av saken og Forslag til vedtak. Nederst på denne siden kan man også laste opp vedlegg til sak dersom man har dette.
 • Deretter trykk Send og du har meldt inn en sak til behandling. Har du flere saker du vil ha opp til behandling, trykk Meld en ny sak.

Uavhengig av Generalforsamlingen:

«MIN SIDE» FOR EIERE

På «Min side» kan du også blant annet:

 • finne opplysninger om boligen din, felleskostnader, styret og boligselskapets forsikring
 • endre kontaktopplysninger
 • administrere dine samtykker
 • finne vedtekter og evt andre regler
 • gjennomføre digitalt kurs for beboere
Kategorier
infoskriv

Informasjon fra Styret i Furulia BRL og Norsk Brannvern

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

 1. Full gjennomgang som tidligere.
  Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr
  iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

 2. Kontroll uten fysisk besøk.
  Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

Kontrollen er satt til:

Onsdag 06. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 2-50)

Torsdag 07. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 52-100)

Mandag 11. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 102-150)

Tirsdag 12. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 152-188)

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00, man-tors

Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.

Kategorier
infoskriv

Høst – infoskriv 2021

Til våre beboere i Furulia borettslag

«Fantastiske farger og kaldere vær, sommeren er på hell og høsten er nær, fuglene rømmer og blomstene forsvinner, nyt solen så lenge den skinner.»

Oppdatering hittil 3. kvartal 2021.

Nye beboere:
Vi ønsker våre nye andelseiere hittil i 3. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Dugnader 2021:
3. dugnad i år avholdes mandag 20. september. Oppmøte for signering ved styreboden.
Info henger på oppslagstavlene, og det er også meldt på infobrev til de som har registrert sin e-post adresse på vår nettside, samt på Facebook. Håper vi ser mange.
Egne containere for avfall som foreskrevet, er bestilt.

El-bil ladning:
Arbeidene vil starte i fellesgarasjen fra ca. 20. september, mer informasjon vil komme når det begynner å nærme seg oppstart.

Fellesgarasjen:
Arbeidene som har blitt utført hittil er fjerning av vegetasjon rundt taket 2 meter fra vegg. Hulkill på parkeringstak har blitt utbedret. Fem betongskader har blitt utbedret med ca. 10 liter betong. Ståldør har blitt demontert og er til overflatebehandling og blir remontert når jobben er gjort. De har også utført kjemisk injeksjon på riss. Arbeidene som gjenstår er Fuge i asfalt, flytting/utbedring av sluk i parkeringstaket, fjerning og tilbake legging av membran og asfalt. Diverse elektroarbeider, hvor vi blant annet bytter ut de gamle lysstoffrør lampene med energibesparende led lamper.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Støa Håndverk kommer onsdag 15. september for å spyle/vaske betong på parkeringsplasser Felt A, B, C. Info er sendt alle beboere vedr. flytting av biler i tidspunktet 08:00-16:00. Neste uke kommer de og maler samme betong. Beskjed vil bli gitt. Blikkenslager kommer når maling er fullført og tørket.

Høst klipp:
Drammen Eiendomsdrift har ryddet ugress på våre fellesområder i år.

Kommunale avgifter (Vann):
Drammen kommune har installert ny vannmåler i blokk J.
Vi får ikke sjekket om det var feil med den gamle måleren før vi får siste avregning. Så får vi ønske den gir oss resultater som vi håper på. Vi følger opp!

Fremtidige Gjesteparkeringer:
Etter ønske fra dere beboere om flere gjesteparkeringer, er vi nå i gang med å få dette på plass. Det har tatt tid og det har vært en krevende jobb å få det til på best mulig måte.
8 nye gjesteparkeringer vil ila september være på plass på Felt A. Altså raden under ytre søppelpunkt. Vi ønsket å samle disse gjesteparkeringene på ett sted, slik at vi ikke spredde gjesteparkeringene rundt omkring på hele feltet. Det er også den eneste raden det ikke vil kunne komme el-bil ladere på. Dette har medført at noen beboere har fått tildelt nye parkeringsplasser. De som nå har måtte flytte til Felt B og C, vil stå på venteliste for å «rykke» høyere opp igjen så snart det blir ledige plasser.

Husk ved salg følger ikke parkeringsplassen med leiligheten, den blir tildelt av parkeringsansvarlig i borettslaget.

Det vil komme opp nye skilt som viser endringene om ikke lenge.

Utlån av tilhenger:
Vi har utarbeidet et «lånesystem» for borettslagets bil-tilhenger. Skal dere benytte denne, må et skjema fylles ut. Skjemaet blir å finne på vår hjemmeside www.furulia.no.

Økonomi:
Foreløpig resultat pr 31.08.2021 viser et overskudd på litt over 1,5 mill. Større kostnader på vedlikehold som pågår forventes å komme løpende inn siste halvår, men vi holder oss jevnt med budsjett pr i dag.
Budsjett for år 2022 er under arbeide, og med kontroll på økonomien ser vi med glede at husleien kan holdes på samme prisnivå som i år. Altså ingen økning neste år!

Rapport skadedyrkontroll:
Bortsett fra et lokalt problem hos en beboer, har det vært stille vedr. mus i Brl. Mus som trekker inn i bygningene vil søke ut i «Lokkeboksene» hvis det ikke finnes mat tilgjengelig inne i bygningsmassen. Det er derfor viktig at alle beboere passer på at ikke hundemat, matrester, avfall o.l. er tilgjengelig i boder, på terrasser, under benker osv. Ut over dette ser tiltakene med skadedyrkontroll fra Antipest Norge ut til å virke bra.
Vi gjentar igjen: DET ER IKKE ER LOV Å MATE FUGLER UTE PÅ TERRASSENE.

Foreløpig fremtidige vedlikeholdsplaner:
År 2021: Vedlikehold fellesgarasjen.
År 2021: El-bil ladere.
År 2021: Nye gjesteparkeringsplasser.
År 2022: Nytt elektronisk postkassesystem.
År 2022/2023: Opparbeide inngangspartier m/asfalt etc.
År 2023-2025: Nye inngangsdører.
År 2025/2026: Nytt terrassedekke.

Måketeam:
Minner om at vi har et måketeam i borettslaget for de som ønsker å benytte seg av dette. Vi kan ta på oss ansvaret for måking av trappene boenheten har ansvaret for.
Kostnad for dette er kr 200,- pr. måned for vinterhalvåret november/mars.
Ta kontakt med Kristian i styret om dere ønsker dette, men helst via e-post til kristian@furulia.no.

13. september 2021 – Hilsen fra styret i Furulia

_________________________________________________________________________________
Kontakter:
Styret@furulia.noparkering@furulia.noforsikring@furulia.novaktmester@furulia.no

Kategorier
dugnad

Dugnad 20.09.21

Kategorier
infoskriv

Sommer- infoskriv 2021

Til våre beboere i Furulia borettslag

Corona-restriksjonene lettes på og vi håper alle at vi nå ser slutten på dette viruset, slik at vi kan møte sommeren litt friere!

Oppdatering 2. kvartal 2021.

Nye beboere:
Vi ønsker våre nye andelseiere i 2. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Dugnader 2021:
Hittil i år er det avholdt 2 dugnader. Neste dugnad er foreslått satt til onsdag
1. september, vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette.

El-bil ladning:
Oppussingen i garasjene skal fullføres før installasjonen av laderne finner sted. Det jobbes med å iverksette noe av jobben tidligere, og så fort de tyngste arbeidene er utført er vi lovet av elektriker at de kommer for å installere laderne. Mest sannsynlig vil dette kunne starte i slutten av august.

Fellesgarasjen:
Det er planlagt reparasjon av hulkil på parkeringstaket, fuge i asfalt, rep. av div. betonskader/tetting av sprekker, sluk på parkeringstaket skal utbedres, fjerning av vegetasjon, rep av rekkverk, kjemisk injekson av riss, rep av ståldør og diverse elektriske arbeider. Arbeidene utføres av Multi Kraft og følges opp av Rambøll. Arbeidene var planlagt startet i august, men de kunne starte med noe av jobben tidligere, dette takket vi ja til, derfor kommer informasjonen angående arbeidene for sent.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Støa Håndverk er leid inn for pussing/maling av betong, og det er bestilt beslag fra Din Blikkenslager. Blikk beslagene er ferdige, men vi venter fortsatt på malerne som må pusse og male betongen først. Håndverkere generelt i bransjen har fulle kalendere, men vi er lovet at de nå kommer i slutten av juli, medio i august. Dette må på plass før elbilladerne kan settes opp.

Vår klipp:
I år som i fjor har vi satt av penger i budsjett til å få klippet fellesområdene våre.
Avtalen er at vaktmestertjenester kommer medio august for å friske opp hos oss.

Grillplass:
Grillplassen ved indre søppel-punkt har fått blitt beiset, og det er innkjøpt levegger som dekker mesteparten av underkanten på plattingen. Vi takker Mohsen og Bjørklund for hjelp til montering. Leveggene beiser vi opp til neste år, da disse er impregnert.
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende e-post til styret for booking!

Lekeplassen:
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Kommunale avgifter (Vann):
Vi antok at etter det ble funnet en liten vannlekkasje i blokk J, at problemet med dobbel vannregning på denne blokken var over, men den gang ei. Da siste regningen kom var den akkurat like ille. Vi fortsetter å leite etter feilen. Drammen kommune og vaktmester er på saken!

Økonomi:
Foreløpig resultat for 2. kvartal 2021 viser et overskudd på nesten 1 mill., noe som kommer godt med da de forventede større rehabiliterings kostnader begynner å komme høst/vinter.
En kan jo ikke være helt sikker på om man har truffet helt i avsetningen for dette i budsjettet, men så langt i år er tallene i samsvar med det vi har avsatt.
Likviditeten er god (penger i banken), så vi skal for tiden ikke ha noen problemer med å få betalt forefallende kostnader. Fra år 2019 har vi nedbetalt fellesgjelden fra 56,3 mill. til
50,7 mill. pr første halvår 2021. Vi er med andre ord i rute!

Nye vannslanger:
Det er innkjøpt 10 stk. nye vannslanger av typen Gardena RollUp XL 35m. Disse har blitt montert på veggene under blokkene. Alle koblinger er nye. Ta godt vare på dem, og husk å stenge kranen etter bruk, ikke bare stenge munnstykket.

14. juli 2021 – Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

__________________________________________________________________________________
Kontakter:
Styret@furulia.noparkering@furulia.noforsikring@furulia.no vaktmester@furulia.no