Kategorier
Uncategorized

Informasjon fra Styret i Furulia BRL og Norsk Brannvern

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

  1. Full gjennomgang som tidligere.
    Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr
    iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

  2. Kontroll uten fysisk besøk.
    Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

Kontrollen er satt til:

Onsdag 06. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 2-50)

Torsdag 07. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 52-100)

Mandag 11. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 102-150)

Tirsdag 12. Oktober kl.14.00-21.00 (Jupiterveien 152-188)

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00, man-tors

Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.

Kategorier
Uncategorized

Høst – infoskriv 2021

Til våre beboere i Furulia borettslag

«Fantastiske farger og kaldere vær, sommeren er på hell og høsten er nær, fuglene rømmer og blomstene forsvinner, nyt solen så lenge den skinner.»

Oppdatering hittil 3. kvartal 2021.

Nye beboere:
Vi ønsker våre nye andelseiere hittil i 3. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Dugnader 2021:
3. dugnad i år avholdes mandag 20. september. Oppmøte for signering ved styreboden.
Info henger på oppslagstavlene, og det er også meldt på infobrev til de som har registrert sin e-post adresse på vår nettside, samt på Facebook. Håper vi ser mange.
Egne containere for avfall som foreskrevet, er bestilt.

El-bil ladning:
Arbeidene vil starte i fellesgarasjen fra ca. 20. september, mer informasjon vil komme når det begynner å nærme seg oppstart.

Fellesgarasjen:
Arbeidene som har blitt utført hittil er fjerning av vegetasjon rundt taket 2 meter fra vegg. Hulkill på parkeringstak har blitt utbedret. Fem betongskader har blitt utbedret med ca. 10 liter betong. Ståldør har blitt demontert og er til overflatebehandling og blir remontert når jobben er gjort. De har også utført kjemisk injeksjon på riss. Arbeidene som gjenstår er Fuge i asfalt, flytting/utbedring av sluk i parkeringstaket, fjerning og tilbake legging av membran og asfalt. Diverse elektroarbeider, hvor vi blant annet bytter ut de gamle lysstoffrør lampene med energibesparende led lamper.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Støa Håndverk kommer onsdag 15. september for å spyle/vaske betong på parkeringsplasser Felt A, B, C. Info er sendt alle beboere vedr. flytting av biler i tidspunktet 08:00-16:00. Neste uke kommer de og maler samme betong. Beskjed vil bli gitt. Blikkenslager kommer når maling er fullført og tørket.

Høst klipp:
Drammen Eiendomsdrift har ryddet ugress på våre fellesområder i år.

Kommunale avgifter (Vann):
Drammen kommune har installert ny vannmåler i blokk J.
Vi får ikke sjekket om det var feil med den gamle måleren før vi får siste avregning. Så får vi ønske den gir oss resultater som vi håper på. Vi følger opp!

Fremtidige Gjesteparkeringer:
Etter ønske fra dere beboere om flere gjesteparkeringer, er vi nå i gang med å få dette på plass. Det har tatt tid og det har vært en krevende jobb å få det til på best mulig måte.
8 nye gjesteparkeringer vil ila september være på plass på Felt A. Altså raden under ytre søppelpunkt. Vi ønsket å samle disse gjesteparkeringene på ett sted, slik at vi ikke spredde gjesteparkeringene rundt omkring på hele feltet. Det er også den eneste raden det ikke vil kunne komme el-bil ladere på. Dette har medført at noen beboere har fått tildelt nye parkeringsplasser. De som nå har måtte flytte til Felt B og C, vil stå på venteliste for å «rykke» høyere opp igjen så snart det blir ledige plasser.

Husk ved salg følger ikke parkeringsplassen med leiligheten, den blir tildelt av parkeringsansvarlig i borettslaget.

Det vil komme opp nye skilt som viser endringene om ikke lenge.

Utlån av tilhenger:
Vi har utarbeidet et «lånesystem» for borettslagets bil-tilhenger. Skal dere benytte denne, må et skjema fylles ut. Skjemaet blir å finne på vår hjemmeside www.furulia.no.

Økonomi:
Foreløpig resultat pr 31.08.2021 viser et overskudd på litt over 1,5 mill. Større kostnader på vedlikehold som pågår forventes å komme løpende inn siste halvår, men vi holder oss jevnt med budsjett pr i dag.
Budsjett for år 2022 er under arbeide, og med kontroll på økonomien ser vi med glede at husleien kan holdes på samme prisnivå som i år. Altså ingen økning neste år!

Rapport skadedyrkontroll:
Bortsett fra et lokalt problem hos en beboer, har det vært stille vedr. mus i Brl. Mus som trekker inn i bygningene vil søke ut i «Lokkeboksene» hvis det ikke finnes mat tilgjengelig inne i bygningsmassen. Det er derfor viktig at alle beboere passer på at ikke hundemat, matrester, avfall o.l. er tilgjengelig i boder, på terrasser, under benker osv. Ut over dette ser tiltakene med skadedyrkontroll fra Antipest Norge ut til å virke bra.
Vi gjentar igjen: DET ER IKKE ER LOV Å MATE FUGLER UTE PÅ TERRASSENE.

Foreløpig fremtidige vedlikeholdsplaner:
År 2021: Vedlikehold fellesgarasjen.
År 2021: El-bil ladere.
År 2021: Nye gjesteparkeringsplasser.
År 2022: Nytt elektronisk postkassesystem.
År 2022/2023: Opparbeide inngangspartier m/asfalt etc.
År 2023-2025: Nye inngangsdører.
År 2025/2026: Nytt terrassedekke.

Måketeam:
Minner om at vi har et måketeam i borettslaget for de som ønsker å benytte seg av dette. Vi kan ta på oss ansvaret for måking av trappene boenheten har ansvaret for.
Kostnad for dette er kr 200,- pr. måned for vinterhalvåret november/mars.
Ta kontakt med Kristian i styret om dere ønsker dette, men helst via e-post til kristian@furulia.no.

13. september 2021 – Hilsen fra styret i Furulia

_________________________________________________________________________________
Kontakter:
Styret@furulia.noparkering@furulia.noforsikring@furulia.novaktmester@furulia.no

Kategorier
Uncategorized

Dugnad 20.09.21

Kategorier
Uncategorized

Sommer- infoskriv 2021

Til våre beboere i Furulia borettslag

Corona-restriksjonene lettes på og vi håper alle at vi nå ser slutten på dette viruset, slik at vi kan møte sommeren litt friere!

Oppdatering 2. kvartal 2021.

Nye beboere:
Vi ønsker våre nye andelseiere i 2. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Dugnader 2021:
Hittil i år er det avholdt 2 dugnader. Neste dugnad er foreslått satt til onsdag
1. september, vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette.

El-bil ladning:
Oppussingen i garasjene skal fullføres før installasjonen av laderne finner sted. Det jobbes med å iverksette noe av jobben tidligere, og så fort de tyngste arbeidene er utført er vi lovet av elektriker at de kommer for å installere laderne. Mest sannsynlig vil dette kunne starte i slutten av august.

Fellesgarasjen:
Det er planlagt reparasjon av hulkil på parkeringstaket, fuge i asfalt, rep. av div. betonskader/tetting av sprekker, sluk på parkeringstaket skal utbedres, fjerning av vegetasjon, rep av rekkverk, kjemisk injekson av riss, rep av ståldør og diverse elektriske arbeider. Arbeidene utføres av Multi Kraft og følges opp av Rambøll. Arbeidene var planlagt startet i august, men de kunne starte med noe av jobben tidligere, dette takket vi ja til, derfor kommer informasjonen angående arbeidene for sent.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Støa Håndverk er leid inn for pussing/maling av betong, og det er bestilt beslag fra Din Blikkenslager. Blikk beslagene er ferdige, men vi venter fortsatt på malerne som må pusse og male betongen først. Håndverkere generelt i bransjen har fulle kalendere, men vi er lovet at de nå kommer i slutten av juli, medio i august. Dette må på plass før elbilladerne kan settes opp.

Vår klipp:
I år som i fjor har vi satt av penger i budsjett til å få klippet fellesområdene våre.
Avtalen er at vaktmestertjenester kommer medio august for å friske opp hos oss.

Grillplass:
Grillplassen ved indre søppel-punkt har fått blitt beiset, og det er innkjøpt levegger som dekker mesteparten av underkanten på plattingen. Vi takker Mohsen og Bjørklund for hjelp til montering. Leveggene beiser vi opp til neste år, da disse er impregnert.
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende e-post til styret for booking!

Lekeplassen:
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Kommunale avgifter (Vann):
Vi antok at etter det ble funnet en liten vannlekkasje i blokk J, at problemet med dobbel vannregning på denne blokken var over, men den gang ei. Da siste regningen kom var den akkurat like ille. Vi fortsetter å leite etter feilen. Drammen kommune og vaktmester er på saken!

Økonomi:
Foreløpig resultat for 2. kvartal 2021 viser et overskudd på nesten 1 mill., noe som kommer godt med da de forventede større rehabiliterings kostnader begynner å komme høst/vinter.
En kan jo ikke være helt sikker på om man har truffet helt i avsetningen for dette i budsjettet, men så langt i år er tallene i samsvar med det vi har avsatt.
Likviditeten er god (penger i banken), så vi skal for tiden ikke ha noen problemer med å få betalt forefallende kostnader. Fra år 2019 har vi nedbetalt fellesgjelden fra 56,3 mill. til
50,7 mill. pr første halvår 2021. Vi er med andre ord i rute!

Nye vannslanger:
Det er innkjøpt 10 stk. nye vannslanger av typen Gardena RollUp XL 35m. Disse har blitt montert på veggene under blokkene. Alle koblinger er nye. Ta godt vare på dem, og husk å stenge kranen etter bruk, ikke bare stenge munnstykket.

14. juli 2021 – Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

__________________________________________________________________________________
Kontakter:
Styret@furulia.noparkering@furulia.noforsikring@furulia.no vaktmester@furulia.no