Kategorier
infoskriv

Høst – infoskriv 2021

Til våre beboere i Furulia borettslag

«Fantastiske farger og kaldere vær, sommeren er på hell og høsten er nær, fuglene rømmer og blomstene forsvinner, nyt solen så lenge den skinner.»

Oppdatering hittil 3. kvartal 2021.

Nye beboere:
Vi ønsker våre nye andelseiere hittil i 3. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Dugnader 2021:
3. dugnad i år avholdes mandag 20. september. Oppmøte for signering ved styreboden.
Info henger på oppslagstavlene, og det er også meldt på infobrev til de som har registrert sin e-post adresse på vår nettside, samt på Facebook. Håper vi ser mange.
Egne containere for avfall som foreskrevet, er bestilt.

El-bil ladning:
Arbeidene vil starte i fellesgarasjen fra ca. 20. september, mer informasjon vil komme når det begynner å nærme seg oppstart.

Fellesgarasjen:
Arbeidene som har blitt utført hittil er fjerning av vegetasjon rundt taket 2 meter fra vegg. Hulkill på parkeringstak har blitt utbedret. Fem betongskader har blitt utbedret med ca. 10 liter betong. Ståldør har blitt demontert og er til overflatebehandling og blir remontert når jobben er gjort. De har også utført kjemisk injeksjon på riss. Arbeidene som gjenstår er Fuge i asfalt, flytting/utbedring av sluk i parkeringstaket, fjerning og tilbake legging av membran og asfalt. Diverse elektroarbeider, hvor vi blant annet bytter ut de gamle lysstoffrør lampene med energibesparende led lamper.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Støa Håndverk kommer onsdag 15. september for å spyle/vaske betong på parkeringsplasser Felt A, B, C. Info er sendt alle beboere vedr. flytting av biler i tidspunktet 08:00-16:00. Neste uke kommer de og maler samme betong. Beskjed vil bli gitt. Blikkenslager kommer når maling er fullført og tørket.

Høst klipp:
Drammen Eiendomsdrift har ryddet ugress på våre fellesområder i år.

Kommunale avgifter (Vann):
Drammen kommune har installert ny vannmåler i blokk J.
Vi får ikke sjekket om det var feil med den gamle måleren før vi får siste avregning. Så får vi ønske den gir oss resultater som vi håper på. Vi følger opp!

Fremtidige Gjesteparkeringer:
Etter ønske fra dere beboere om flere gjesteparkeringer, er vi nå i gang med å få dette på plass. Det har tatt tid og det har vært en krevende jobb å få det til på best mulig måte.
8 nye gjesteparkeringer vil ila september være på plass på Felt A. Altså raden under ytre søppelpunkt. Vi ønsket å samle disse gjesteparkeringene på ett sted, slik at vi ikke spredde gjesteparkeringene rundt omkring på hele feltet. Det er også den eneste raden det ikke vil kunne komme el-bil ladere på. Dette har medført at noen beboere har fått tildelt nye parkeringsplasser. De som nå har måtte flytte til Felt B og C, vil stå på venteliste for å «rykke» høyere opp igjen så snart det blir ledige plasser.

Husk ved salg følger ikke parkeringsplassen med leiligheten, den blir tildelt av parkeringsansvarlig i borettslaget.

Det vil komme opp nye skilt som viser endringene om ikke lenge.

Utlån av tilhenger:
Vi har utarbeidet et «lånesystem» for borettslagets bil-tilhenger. Skal dere benytte denne, må et skjema fylles ut. Skjemaet blir å finne på vår hjemmeside www.furulia.no.

Økonomi:
Foreløpig resultat pr 31.08.2021 viser et overskudd på litt over 1,5 mill. Større kostnader på vedlikehold som pågår forventes å komme løpende inn siste halvår, men vi holder oss jevnt med budsjett pr i dag.
Budsjett for år 2022 er under arbeide, og med kontroll på økonomien ser vi med glede at husleien kan holdes på samme prisnivå som i år. Altså ingen økning neste år!

Rapport skadedyrkontroll:
Bortsett fra et lokalt problem hos en beboer, har det vært stille vedr. mus i Brl. Mus som trekker inn i bygningene vil søke ut i «Lokkeboksene» hvis det ikke finnes mat tilgjengelig inne i bygningsmassen. Det er derfor viktig at alle beboere passer på at ikke hundemat, matrester, avfall o.l. er tilgjengelig i boder, på terrasser, under benker osv. Ut over dette ser tiltakene med skadedyrkontroll fra Antipest Norge ut til å virke bra.
Vi gjentar igjen: DET ER IKKE ER LOV Å MATE FUGLER UTE PÅ TERRASSENE.

Foreløpig fremtidige vedlikeholdsplaner:
År 2021: Vedlikehold fellesgarasjen.
År 2021: El-bil ladere.
År 2021: Nye gjesteparkeringsplasser.
År 2022: Nytt elektronisk postkassesystem.
År 2022/2023: Opparbeide inngangspartier m/asfalt etc.
År 2023-2025: Nye inngangsdører.
År 2025/2026: Nytt terrassedekke.

Måketeam:
Minner om at vi har et måketeam i borettslaget for de som ønsker å benytte seg av dette. Vi kan ta på oss ansvaret for måking av trappene boenheten har ansvaret for.
Kostnad for dette er kr 200,- pr. måned for vinterhalvåret november/mars.
Ta kontakt med Kristian i styret om dere ønsker dette, men helst via e-post til kristian@furulia.no.

13. september 2021 – Hilsen fra styret i Furulia

_________________________________________________________________________________
Kontakter:
Styret@furulia.noparkering@furulia.noforsikring@furulia.novaktmester@furulia.no