Kategorier
infoskriv

Sommer- infoskriv 2021

Til våre beboere i Furulia borettslag

Corona-restriksjonene lettes på og vi håper alle at vi nå ser slutten på dette viruset, slik at vi kan møte sommeren litt friere!

Oppdatering 2. kvartal 2021.

Nye beboere:
Vi ønsker våre nye andelseiere i 2. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Dugnader 2021:
Hittil i år er det avholdt 2 dugnader. Neste dugnad er foreslått satt til onsdag
1. september, vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette.

El-bil ladning:
Oppussingen i garasjene skal fullføres før installasjonen av laderne finner sted. Det jobbes med å iverksette noe av jobben tidligere, og så fort de tyngste arbeidene er utført er vi lovet av elektriker at de kommer for å installere laderne. Mest sannsynlig vil dette kunne starte i slutten av august.

Fellesgarasjen:
Det er planlagt reparasjon av hulkil på parkeringstaket, fuge i asfalt, rep. av div. betonskader/tetting av sprekker, sluk på parkeringstaket skal utbedres, fjerning av vegetasjon, rep av rekkverk, kjemisk injekson av riss, rep av ståldør og diverse elektriske arbeider. Arbeidene utføres av Multi Kraft og følges opp av Rambøll. Arbeidene var planlagt startet i august, men de kunne starte med noe av jobben tidligere, dette takket vi ja til, derfor kommer informasjonen angående arbeidene for sent.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Støa Håndverk er leid inn for pussing/maling av betong, og det er bestilt beslag fra Din Blikkenslager. Blikk beslagene er ferdige, men vi venter fortsatt på malerne som må pusse og male betongen først. Håndverkere generelt i bransjen har fulle kalendere, men vi er lovet at de nå kommer i slutten av juli, medio i august. Dette må på plass før elbilladerne kan settes opp.

Vår klipp:
I år som i fjor har vi satt av penger i budsjett til å få klippet fellesområdene våre.
Avtalen er at vaktmestertjenester kommer medio august for å friske opp hos oss.

Grillplass:
Grillplassen ved indre søppel-punkt har fått blitt beiset, og det er innkjøpt levegger som dekker mesteparten av underkanten på plattingen. Vi takker Mohsen og Bjørklund for hjelp til montering. Leveggene beiser vi opp til neste år, da disse er impregnert.
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende e-post til styret for booking!

Lekeplassen:
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Kommunale avgifter (Vann):
Vi antok at etter det ble funnet en liten vannlekkasje i blokk J, at problemet med dobbel vannregning på denne blokken var over, men den gang ei. Da siste regningen kom var den akkurat like ille. Vi fortsetter å leite etter feilen. Drammen kommune og vaktmester er på saken!

Økonomi:
Foreløpig resultat for 2. kvartal 2021 viser et overskudd på nesten 1 mill., noe som kommer godt med da de forventede større rehabiliterings kostnader begynner å komme høst/vinter.
En kan jo ikke være helt sikker på om man har truffet helt i avsetningen for dette i budsjettet, men så langt i år er tallene i samsvar med det vi har avsatt.
Likviditeten er god (penger i banken), så vi skal for tiden ikke ha noen problemer med å få betalt forefallende kostnader. Fra år 2019 har vi nedbetalt fellesgjelden fra 56,3 mill. til
50,7 mill. pr første halvår 2021. Vi er med andre ord i rute!

Nye vannslanger:
Det er innkjøpt 10 stk. nye vannslanger av typen Gardena RollUp XL 35m. Disse har blitt montert på veggene under blokkene. Alle koblinger er nye. Ta godt vare på dem, og husk å stenge kranen etter bruk, ikke bare stenge munnstykket.

14. juli 2021 – Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

__________________________________________________________________________________
Kontakter:
Styret@furulia.noparkering@furulia.noforsikring@furulia.no vaktmester@furulia.no