Kategorier
Uncategorized

Elbillading

Hei alle sammen, de fleste har lest informasjonen de har fått fra Circle K angående ladeløsningen vi skal få installert i borettslaget.

Vi har registrert at dere likevel har noen spørsmål som vi skal prøve å svare på her.

 • Selve ladeboksen eier man selv. Denne kjøper man direkte fra Circle K og linken til å kjøpe finner dere i vedlagt PDF.  

  Skal du flytte kan du ta denne ladeboksen med deg, eller selge den til noen andre i borettslaget. Men du må betale for at en elektriker tar den ned for deg.
 • Arbeidet med å sette opp ladeinfrastrukturen starter mot slutten av April og er forventet ferdig mot slutten av Mai.
 • Prisen for lading blir satt til 1,2kr pr kWh. (Men denne kan justeres dersom strømprisene skyter i været.) Dette inkluderer nettleie og en snitt strømpris for sommer/vinter.
 • Grunnen til at disse boksene koster mer er at disse har mer avansert teknologi, som gjør at alle boksene snakker sammen og fordeler strømmen (lastbalanserer) basert på hvor mange som lader samtidig.

  Dette er ekstra viktig for oss dra strømforsyningen inn til borettslaget er begrenset, og vi ikke kan ta oss råd til å betale over en million for å oppgradere trafoen. Ladeboksene vi skal bruke vil ha ladebrikke eller app-løsning slik at ingen kan sniklade på din regning.
 • De boksene vi kommer til å få i borettslaget her er ikke de samme som Circle K kjører tilbud på, vår er mer avansert og inkluderer i tillegg installasjon, derfor er prisen dyrere.
 • Prisen på hhv ca. 19 og 21 tusen INKLUDERER montering.
 • Det er slik at borettslaget må ta kostnaden på selve ladeinfrastrukturen, og dette er lagt inn i budsjettet vårt. Det er slik at loven sier at borettslaget i sin helhet skal betale for infrastrukturen og tilretteleggingen av denne.
 • Beboer som ønsker lademulighet står for boksen inkl montering, månedsabonnement for drift (60kr, denne ligger vanligvis på 78kr i mnd, men furulia har fått en bedre pris) og strømkostnadene 1,2kr per kWh.

På generalforsamlingen ble det også vedtatt følgende vedtektsendring:

5-3 Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybrid

 1. En andelseier som disponerer borettslagets parkeringsplass på borettslagets eiendom til eget bruk, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen i henhold til borettslagets parkeringsreglement. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 2. En andelseier som har rett til å parkere på borettslagets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan søke om parkeringsplass i henhold til parkeringsreglement om å få en plass som er tilrettelagt for at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 3. Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte andelseier, i henhold til parkeringsreglement og de avtaler borettslaget har med leverandør av tjenesten.

Håper dette var oppklarende, og hvis dere har noen spørsmål så send oss en e-post til styret@furulia.no.