Kategorier
Uncategorized

Høst – infoskriv 2021

Til våre beboere i Furulia borettslag

«Fantastiske farger og kaldere vær, sommeren er på hell og høsten er nær, fuglene rømmer og blomstene forsvinner, nyt solen så lenge den skinner.»

Oppdatering hittil 3. kvartal 2021.

Nye beboere:
Vi ønsker våre nye andelseiere hittil i 3. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Dugnader 2021:
3. dugnad i år avholdes mandag 20. september. Oppmøte for signering ved styreboden.
Info henger på oppslagstavlene, og det er også meldt på infobrev til de som har registrert sin e-post adresse på vår nettside, samt på Facebook. Håper vi ser mange.
Egne containere for avfall som foreskrevet, er bestilt.

El-bil ladning:
Arbeidene vil starte i fellesgarasjen fra ca. 20. september, mer informasjon vil komme når det begynner å nærme seg oppstart.

Fellesgarasjen:
Arbeidene som har blitt utført hittil er fjerning av vegetasjon rundt taket 2 meter fra vegg. Hulkill på parkeringstak har blitt utbedret. Fem betongskader har blitt utbedret med ca. 10 liter betong. Ståldør har blitt demontert og er til overflatebehandling og blir remontert når jobben er gjort. De har også utført kjemisk injeksjon på riss. Arbeidene som gjenstår er Fuge i asfalt, flytting/utbedring av sluk i parkeringstaket, fjerning og tilbake legging av membran og asfalt. Diverse elektroarbeider, hvor vi blant annet bytter ut de gamle lysstoffrør lampene med energibesparende led lamper.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Støa Håndverk kommer onsdag 15. september for å spyle/vaske betong på parkeringsplasser Felt A, B, C. Info er sendt alle beboere vedr. flytting av biler i tidspunktet 08:00-16:00. Neste uke kommer de og maler samme betong. Beskjed vil bli gitt. Blikkenslager kommer når maling er fullført og tørket.

Høst klipp:
Drammen Eiendomsdrift har ryddet ugress på våre fellesområder i år.

Kommunale avgifter (Vann):
Drammen kommune har installert ny vannmåler i blokk J.
Vi får ikke sjekket om det var feil med den gamle måleren før vi får siste avregning. Så får vi ønske den gir oss resultater som vi håper på. Vi følger opp!

Fremtidige Gjesteparkeringer:
Etter ønske fra dere beboere om flere gjesteparkeringer, er vi nå i gang med å få dette på plass. Det har tatt tid og det har vært en krevende jobb å få det til på best mulig måte.
8 nye gjesteparkeringer vil ila september være på plass på Felt A. Altså raden under ytre søppelpunkt. Vi ønsket å samle disse gjesteparkeringene på ett sted, slik at vi ikke spredde gjesteparkeringene rundt omkring på hele feltet. Det er også den eneste raden det ikke vil kunne komme el-bil ladere på. Dette har medført at noen beboere har fått tildelt nye parkeringsplasser. De som nå har måtte flytte til Felt B og C, vil stå på venteliste for å «rykke» høyere opp igjen så snart det blir ledige plasser.

Husk ved salg følger ikke parkeringsplassen med leiligheten, den blir tildelt av parkeringsansvarlig i borettslaget.

Det vil komme opp nye skilt som viser endringene om ikke lenge.

Utlån av tilhenger:
Vi har utarbeidet et «lånesystem» for borettslagets bil-tilhenger. Skal dere benytte denne, må et skjema fylles ut. Skjemaet blir å finne på vår hjemmeside www.furulia.no.

Økonomi:
Foreløpig resultat pr 31.08.2021 viser et overskudd på litt over 1,5 mill. Større kostnader på vedlikehold som pågår forventes å komme løpende inn siste halvår, men vi holder oss jevnt med budsjett pr i dag.
Budsjett for år 2022 er under arbeide, og med kontroll på økonomien ser vi med glede at husleien kan holdes på samme prisnivå som i år. Altså ingen økning neste år!

Rapport skadedyrkontroll:
Bortsett fra et lokalt problem hos en beboer, har det vært stille vedr. mus i Brl. Mus som trekker inn i bygningene vil søke ut i «Lokkeboksene» hvis det ikke finnes mat tilgjengelig inne i bygningsmassen. Det er derfor viktig at alle beboere passer på at ikke hundemat, matrester, avfall o.l. er tilgjengelig i boder, på terrasser, under benker osv. Ut over dette ser tiltakene med skadedyrkontroll fra Antipest Norge ut til å virke bra.
Vi gjentar igjen: DET ER IKKE ER LOV Å MATE FUGLER UTE PÅ TERRASSENE.

Foreløpig fremtidige vedlikeholdsplaner:
År 2021: Vedlikehold fellesgarasjen.
År 2021: El-bil ladere.
År 2021: Nye gjesteparkeringsplasser.
År 2022: Nytt elektronisk postkassesystem.
År 2022/2023: Opparbeide inngangspartier m/asfalt etc.
År 2023-2025: Nye inngangsdører.
År 2025/2026: Nytt terrassedekke.

Måketeam:
Minner om at vi har et måketeam i borettslaget for de som ønsker å benytte seg av dette. Vi kan ta på oss ansvaret for måking av trappene boenheten har ansvaret for.
Kostnad for dette er kr 200,- pr. måned for vinterhalvåret november/mars.
Ta kontakt med Kristian i styret om dere ønsker dette, men helst via e-post til kristian@furulia.no.

13. september 2021 – Hilsen fra styret i Furulia

_________________________________________________________________________________
Kontakter:
Styret@furulia.noparkering@furulia.noforsikring@furulia.novaktmester@furulia.no

Kategorier
Uncategorized

Dugnad 20.09.21

Kategorier
Uncategorized

Sommer- infoskriv 2021

Til våre beboere i Furulia borettslag

Corona-restriksjonene lettes på og vi håper alle at vi nå ser slutten på dette viruset, slik at vi kan møte sommeren litt friere!

Oppdatering 2. kvartal 2021.

Nye beboere:
Vi ønsker våre nye andelseiere i 2. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i.

Dugnader 2021:
Hittil i år er det avholdt 2 dugnader. Neste dugnad er foreslått satt til onsdag
1. september, vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette.

El-bil ladning:
Oppussingen i garasjene skal fullføres før installasjonen av laderne finner sted. Det jobbes med å iverksette noe av jobben tidligere, og så fort de tyngste arbeidene er utført er vi lovet av elektriker at de kommer for å installere laderne. Mest sannsynlig vil dette kunne starte i slutten av august.

Fellesgarasjen:
Det er planlagt reparasjon av hulkil på parkeringstaket, fuge i asfalt, rep. av div. betonskader/tetting av sprekker, sluk på parkeringstaket skal utbedres, fjerning av vegetasjon, rep av rekkverk, kjemisk injekson av riss, rep av ståldør og diverse elektriske arbeider. Arbeidene utføres av Multi Kraft og følges opp av Rambøll. Arbeidene var planlagt startet i august, men de kunne starte med noe av jobben tidligere, dette takket vi ja til, derfor kommer informasjonen angående arbeidene for sent.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Støa Håndverk er leid inn for pussing/maling av betong, og det er bestilt beslag fra Din Blikkenslager. Blikk beslagene er ferdige, men vi venter fortsatt på malerne som må pusse og male betongen først. Håndverkere generelt i bransjen har fulle kalendere, men vi er lovet at de nå kommer i slutten av juli, medio i august. Dette må på plass før elbilladerne kan settes opp.

Vår klipp:
I år som i fjor har vi satt av penger i budsjett til å få klippet fellesområdene våre.
Avtalen er at vaktmestertjenester kommer medio august for å friske opp hos oss.

Grillplass:
Grillplassen ved indre søppel-punkt har fått blitt beiset, og det er innkjøpt levegger som dekker mesteparten av underkanten på plattingen. Vi takker Mohsen og Bjørklund for hjelp til montering. Leveggene beiser vi opp til neste år, da disse er impregnert.
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende e-post til styret for booking!

Lekeplassen:
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Kommunale avgifter (Vann):
Vi antok at etter det ble funnet en liten vannlekkasje i blokk J, at problemet med dobbel vannregning på denne blokken var over, men den gang ei. Da siste regningen kom var den akkurat like ille. Vi fortsetter å leite etter feilen. Drammen kommune og vaktmester er på saken!

Økonomi:
Foreløpig resultat for 2. kvartal 2021 viser et overskudd på nesten 1 mill., noe som kommer godt med da de forventede større rehabiliterings kostnader begynner å komme høst/vinter.
En kan jo ikke være helt sikker på om man har truffet helt i avsetningen for dette i budsjettet, men så langt i år er tallene i samsvar med det vi har avsatt.
Likviditeten er god (penger i banken), så vi skal for tiden ikke ha noen problemer med å få betalt forefallende kostnader. Fra år 2019 har vi nedbetalt fellesgjelden fra 56,3 mill. til
50,7 mill. pr første halvår 2021. Vi er med andre ord i rute!

Nye vannslanger:
Det er innkjøpt 10 stk. nye vannslanger av typen Gardena RollUp XL 35m. Disse har blitt montert på veggene under blokkene. Alle koblinger er nye. Ta godt vare på dem, og husk å stenge kranen etter bruk, ikke bare stenge munnstykket.

14. juli 2021 – Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

__________________________________________________________________________________
Kontakter:
Styret@furulia.noparkering@furulia.noforsikring@furulia.no vaktmester@furulia.no

Kategorier
Uncategorized

Elbillading

Hei alle sammen, de fleste har lest informasjonen de har fått fra Circle K angående ladeløsningen vi skal få installert i borettslaget.

Vi har registrert at dere likevel har noen spørsmål som vi skal prøve å svare på her.

 • Selve ladeboksen eier man selv. Denne kjøper man direkte fra Circle K og linken til å kjøpe finner dere i vedlagt PDF.  

  Skal du flytte kan du ta denne ladeboksen med deg, eller selge den til noen andre i borettslaget. Men du må betale for at en elektriker tar den ned for deg.
 • Arbeidet med å sette opp ladeinfrastrukturen starter mot slutten av April og er forventet ferdig mot slutten av Mai.
 • Prisen for lading blir satt til 1,2kr pr kWh. (Men denne kan justeres dersom strømprisene skyter i været.) Dette inkluderer nettleie og en snitt strømpris for sommer/vinter.
 • Grunnen til at disse boksene koster mer er at disse har mer avansert teknologi, som gjør at alle boksene snakker sammen og fordeler strømmen (lastbalanserer) basert på hvor mange som lader samtidig.

  Dette er ekstra viktig for oss dra strømforsyningen inn til borettslaget er begrenset, og vi ikke kan ta oss råd til å betale over en million for å oppgradere trafoen. Ladeboksene vi skal bruke vil ha ladebrikke eller app-løsning slik at ingen kan sniklade på din regning.
 • De boksene vi kommer til å få i borettslaget her er ikke de samme som Circle K kjører tilbud på, vår er mer avansert og inkluderer i tillegg installasjon, derfor er prisen dyrere.
 • Prisen på hhv ca. 19 og 21 tusen INKLUDERER montering.
 • Det er slik at borettslaget må ta kostnaden på selve ladeinfrastrukturen, og dette er lagt inn i budsjettet vårt. Det er slik at loven sier at borettslaget i sin helhet skal betale for infrastrukturen og tilretteleggingen av denne.
 • Beboer som ønsker lademulighet står for boksen inkl montering, månedsabonnement for drift (60kr, denne ligger vanligvis på 78kr i mnd, men furulia har fått en bedre pris) og strømkostnadene 1,2kr per kWh.

På generalforsamlingen ble det også vedtatt følgende vedtektsendring:

5-3 Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybrid

 1. En andelseier som disponerer borettslagets parkeringsplass på borettslagets eiendom til eget bruk, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen i henhold til borettslagets parkeringsreglement. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 2. En andelseier som har rett til å parkere på borettslagets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan søke om parkeringsplass i henhold til parkeringsreglement om å få en plass som er tilrettelagt for at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 3. Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte andelseier, i henhold til parkeringsreglement og de avtaler borettslaget har med leverandør av tjenesten.

Håper dette var oppklarende, og hvis dere har noen spørsmål så send oss en e-post til styret@furulia.no.