Kategorier
dugnad elbil Fasade generalforsamling infoskriv parkering

Til alle som bor i Furulia borettslag

Nye naboer

Vi ønsker nye andelseiere velkommen til borettslaget vårt 😊 Du finner nyttig informasjon på nettsiden vår, blant annet dette infoskrivet, www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook Furulia borettslag. Her må du/dere gjerne melde dere inn. 

Furulia borettslag er en del av NBBO. Du/dere finner derfor nyttig informasjon om økonomi, referat fra generalforsamlingen og annet her: Portalen (nbbl.no)

Styremøter

Vi hadde generalforsamling for ikke så lenge siden og da ble det valgt et nytt styre. Hvem som er med finner du i Portalen og på Furulia.no. Så langt i år har derfor styret bare hatt to møter. Neste møte er 31. mai. På styremøtene behandler vi saker som ble tatt opp på generalforsamlingen, slik som oppfølging av vedlikeholdsplanen 2023 – 2026, ny internettleverandør, bygging av elbilladere på parkeringen på taket av fellesgarasjen, kommunale avgifter i forbindelse med mulig vannlekkasje, rette opp avvik på terassetakene, få på plass et nytt firma som skal rydde og vedlikeholde grøntarealene i borettslaget osv. 

Ny internettleverandør

Med bakgrunn i vedtak av generalforsamlingen har borettslaget valgt å skifte internettleverandør. Styret har derfor sagt opp nåværende avtale med Telia fra og med 1. september i år, og inngått ny avtale med Telenor. Telenor vil levere sine tjenester i god tid før utløp av avtalen med Telia, slik at dette er godt innarbeidet innen 1. september. Det kommer mer informasjon når det begynner å nærme seg.

Bygging av elbilladere på parkeringen på taket av fellesgarasjen

Dette har blitt satt på vent og vi avventer Circle K’s og statens behandling av en eventuell salgsstopp av Easee-laderne som er installert i ladeanlegget vårt. Det er ingen fare med de laderne vi allerede har og vi kan bestille ladere for installasjon slik som før, men vi setter ikke opp noe nytt anlegg på fellesgarasjetaket før dette er avklart.

Rette opp avvik på terrassetak

I fjor høst hadde vi befaring for å se på alle takene som er bygd på mange terrasser i borettslaget. På befaringen avdekket vi mange avvik som eierne måtte rette opp i løpet av 2022. Det er ikke alle som har gjort dette, og vi vil derfor legge opp til en etterkontroll av dette i løpet av året.

Dugnader

Årets første dugnad, av fire, gikk av stabelen 4. mai, og vi hadde stort oppmøte. Hele 20 personer møtte opp. Dette er under ¼ av oss som bor her, men er likevel bra sammenlignet med de siste dugnadene. Neste dugnad skjer 7. juni, så sett av datoen allerede nå 😊

Parkering i borettslaget

Det er dessverre mange som parkerer der de ikke skal i borettslaget. Trenger man parkeringsplass skal du ta kontakt med parkering@furulia.no så løser vi det. Ettersom hyggelige beskjeder fra styret og naboer ikke har hjulpet, så har styret valgt å inngå en avtale med Park Nordic, disse vil håndheve reglene knyttet til parkering i borettslaget. Du får nærmere beskjed om hvordan dette vil foregå senere.  Men vi forsikrer om at alle som kommer på besøk til noen som bor her, fremdeles får parkere gratis på gjesteparkeringene. 

Nytt firma skal rydde og vedlikeholde grøntarealene våre 

Drammen Eiendomsdrift har trukket seg fra avtalen med oss da de fikk et større oppdrag. Vi har derfor inngått en ny avtale med Svemo Vaktmesterservice.

Vi ønsker alle som bor her, både nye og gamle, en riktig fin vår og sommer 😊

Hilsen fra styret i Furulia borettslag

Kategorier
infoskriv

Forhåndsvarsel til generalforsamling i Furulia Borettslag

Årets møte blir: 14.mars 2023

Klokken: 18.00 Sted: Stenseth skole SFO

Dersom du som eier ønsker å sende inn sak til generalforsamlingen, må dette gjøres innen

24.februar

Du kan melde inn sak via «Min Side» på www.nbbo.no   Vi anbefaler at du logger inn/registrerer deg på «Min Side». 

Om du har utfordringer med dette ta kontakt med styret på e-post: styret@furulia.no

Saken må inneholde; 

 • Tittel
 • Tydelig beskrivelse av saken
 • Innstilling til vedtak 
 • Det må klart fremkomme hva det skal stemmes over
 • Saken må dateres og signeres av andelseier(ne). 

Merk at saker som kommer inn etter fristen ikke kommer med på årets generalforsamling.

Bruksanvisning til hvordan man bruker portalen ligger i vedlagt fil under.

Med vennlig hilsen

Styret i Furulia Borettslag

Kategorier
infoskriv

Svindel e-post

Hei,

Vi har fått tilbakemeldinger om at det har kommet en svindel e-post fra både beboer men også styrets eldgamle e-post, fra April 2018. Furulia.Styret@gmail.com – Vi ser at på denne e-posten har flere beboer for ca. 10. dager siden sendt spam til denne adressen.

Det er mest sannsynlig en beboer som har fått virus også har e-posten spredd seg til andre beboere (det betyr ikke nødvendigvis at alle har fått virus, men mange har fått mailen).

All mail blir for ordensskyld sendt videre fra vår gamle e-post til den nye Styret@Furulia.no og vi bruker 2-faktor autentisering på begge e-postene, og det har ikke vært noen unormal aktivitet på disse.

E-posten adressene våre er ikke kompromittert, men vi anser det som høyst sannsynlig at en av våre beboere har fått virus.

Vennligst sjekk både nye og gamle e-post addresser og bytt passord.

E-posten ser tilsvarende ut og kan ha avsender adresse som ser kjent ut, men er egentlig farlig. Det følger med et vedlegg og gjerne et passord som man må benytte.

Ikke last ned filene og/eller åpne disse.

Kategorier
dugnad dyrehold Fasade infoskriv

Infoskriv mai 2022

Til våre beboere i Furulia borettslag

Disse nyhetsbrevene kommer på oppslagstavlen og digitalt, men legges ikke lenger i alle postkasser.

Hyppigere informasjon: Styret fikk tilbakemelding på beboermøtet etter generalforsamlingen om at det var ønskelig med hyppigere informasjon til beboerne, dette vil vi tilstrebe.

Nye beboere: 
Vi ønsker nye andelseiere velkommen til vårt borettslag 😊
Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i, gjerne bruk QR koden på oppslagstavlene.

Styremøter:
Styret har avholdt fem møter så langt i år. Saker på agendaen har vært blant annet ny garasjeport til fellesgarasje, anbud fra firmaer som tar hånd om våre grønt-områder, orientering om regnskapet, konstituering av nytt styre, fordeling av ansvarsområder, hvordan best ivareta HMS i borettslaget, møter mellom vaktmester og styret, samt diverse annet.

Dugnader 2022:
Hittil i år er det avholdt en dugnad 20.4. Neste dugnad blir onsdag 15.6 kl.18-20. Oppmøte ved styreboden innerst i veien. Vi kommer tilbake med nærmere info/oppslag om dette. Vi oppfordrer alle beboere til å delta, det er viktig og nyttig for fellesskapet, dessuten er det hyggelig å møte hverandre. Beboere blir tilgodesett med 300 kr per dugnad, dette betales ut i slutten av året.

Uteområder 1:
Vi minner om at alle har plikt til å holde inngangen sin og området som hører med til leiligheten ryddig og ordentlig. Dette gjelder maling av hvit mur som hører til, beplantning og gjenstander utenfor. Gelendrene i trappeløp skal også holdes fritt for busker og planter sånn at de kan brukes, dette er viktig for alle som har behov for støtte. Fint om alle tar en liten vår-sjekk. Dette er stadfestet i våre husordensregler og/eller vedtekter.

Uteområder 2:

Etter en anbudsrunde har vi funnet et firma som tilbyr kontinuerlig vedlikehold av utearealet når det gjelder beplantning, busker og gress, samt spyling av garasjene på våren for å få ut salt og grus. I tillegg ønskes løsninger for å utbedre stygge skråninger mm. Styret planlegger også å utbedre ødelagt asfalt og forvitret støp i trappene, i løpet av 2022/2023.

Katter:
Takk til katte-eiere som har tatt grep og holder sine katter inne. Det er nå færre katter på området, men fremdeles er det noen som streifer ute. Det henstilles til alle katte-eiere å holde kattene inne i henhold til borettslagets vedtekter. Det er kjedelig for naboen å oppleve at katten deres kommer på besøk, selv om det noen gang kan være trivelig med besøk er det ikke alltid ønskelig.

Fellesgarasjen:
Det er satt inn ny port i fellesgarasjen. Borettslaget har byttet til en leverandør som holder til i nærheten. Dette vil gjøre det lettere mht .vedlikehold og reparasjoner av våre bommer og porter.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Arbeidet med pussing/maling av betong er ferdigstilt, gelender festes og ferdigstilles så fort som mulig.

Utbedring av lett-tak på terrasser:
Det har vært en befaring på alle lett-tak på terrassene høst 2021. Ansvarlig snekker fant en del som må utbedres og rettes opp i. Alle beboere som har fått avvik på lett-tak i denne sammenheng, vil få beskjed i løpet av våren, med frist for utbedring innen utgangen av 2022.

Grillplass:
Grillplassen står åpen til bruk for alle våre beboere, husk å sende mail til styret for booking! 

Lekeplassen: 
Godt å se at barna våre trives på lekeplassen, men vi oppfordrer dere foreldre til å informere barna om at det ikke er lov med sykkel/sparkesykler e.l. inne på lekeplassen, da dette ødelegger kunstgresset på området her. Vi håper å bevare det så lenge som mulig!

Økonomi: Driften av borettslaget er hittil i år i samsvar med det vedtatte budsjettet.

Med dette ønsker vi gamle og nye beboere en deilig vår og en god 17.mai!

Hilsen fra styret i Furulia borettslag.

Kategorier
infoskriv

Status Telia siste tre måneder

Hei, alle sammen!

I lys av en klage offentlig på Facebook fra en av våre beboere så tok vi kontakt med Telia for å undersøke klagen. I lys av å være åpne og transparente ønsket vi å poste svaret fra Telia i samme tråd, men den hadde dessverre beboeren selv slettet, derfor tenkte vi det var fornuftig å svare i en egen tråd.

Vår kontaktperson i Telia skriver følgende:

«Jeg er ikke informert om at det er noen felles feil, eller kjent feil på svitsj i Furulia BRL.

Jeg har sett på kunde i Jupiterveien xx. Kunden har hatt følgende service besøk, med kommentar fra servicetekniker;

12.10.2020 –      Først ingen hjemme, ikke noe svar på tlf. Mens tek ventet, ringte kunde tilbake.

Kunde kunne fortelle at det på Lørdag hadde vært noen fra Get i hovedskapet og rettet feil. Kunde kunne fortelle at alt virket nå

19.10.2020          Her var vegg kontakt røsket løs av vegg og lå på gulvet sammen med onu.

Fiber var veldig bøyd og hadde mye lystap. Festet dette på vegg igjen og fikk fiber skikkelig på plass inne i veggkontakt igjen. Alt online nå. Gode lyssignaler på fiber

(Kunde ble fakturert serviceutrykning kr. 999,-)

04.05.2021          Dårlig kontakt i DKT MediaConverter. Ordnet dette og alt ok

28.04.2022          Alt online hos kunde nå, men klager på at det har vært ustabilt signal lenge. Har byttet alt utstyr som avtalt.

Kundens fibermodem er online.

Jeg ser i wifi verktøyet at kunden har mange enheter (mobil, nettbret, etc) tilkoblet Wifi 2,4 Ghz frekvensbåndet, anbefaler kunde å bruke Wifi SSID UTEN 2G i nettverksnavnet, da vil kunden være tilkoblet på Wifi 5 Ghz frekvensbåndet.»

Status Furulia BRL øvrige kunde henvendelser til Telia Kundeservice

Siste 3 mnd er det følgende tekniske henvendelser loggført (tar ikke med fakturaspørsmål, spørsmål om kanaler/streamingtjenester, etc.)

 • Mistet nettverk, holder på med oppussing, mistenker fiberkabelbrudd. Kunden ringer tilbake for å avbestille tekniker siden nettet er tilbake. Online OK.
 • Kunde kommer ikke på nett. Reboot, OK ifølge kunde (gjelder 5 kunder)
 • Ikke nett, får ikke kontakt med Mediaconverter. Avtalt service besøk. (gjelder 2 kunder)
 • Wifi, kunden bruker egen Asus router. Resatt begge bokser, OK.

Jeg ser ikke at det er noen felles-feil i Furulia BRL, kun 2 adresser som er offline. Dette er ikke adresser som er ved siden av hverandre, så trolig ikke felles årsak.»

Vi har kun anonymisert dataene slik at det er ok å dele informasjonen, f.eks. fjernet adresser, kjønn o.l.

Kategorier
dugnad infoskriv

Dugnad Onsdag 20. april

Vi kaller herved inn til dugnad Onsdag 20. april kl. 18-20:00

Vi rydder og gjør rent rundt om i borettslaget, rydding/vasking av blant annet lekeplassen og søppelpunktene, kosting/feing av felles- og parkeringsområder, samt annet forefallende arbeid.

Dersom været tillater det blir det grilling av pølser, er det kaldt og grått blir det pizza!

Det blir leid inn container for diverse avfall – dette gjelder IKKE elektronikk, maling og brannfarlig avfall etc. Sånt avfall må kastes på gjenvinningsstasjonene Mile eller Lindum.

Container vil være markert tydelig med hva som skal inn og ikke.

Hilsen Styret i Furulia Borettslag

Kategorier
generalforsamling infoskriv

Protokoll fra årets generalforsamling

Vedlagt finner dere protokollen for årets generalforsamling.

Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:
Styreleder: George Eristavi, på valg 2023
Styremedlem: Helle Fevang, på valg 2023
Styremedlem: Prithvi Raj Mehmi, på valg 2023
Styremedlem: Tone Nes, på valg 2024
Styremedlem: Terje Midtskogen, på valg 2024
Varamedlem: Kristian Reyes, på valg 2023
Varamedlem: Janne Løken Bjørklund, på valg 2023

Minner igjen om at alle generelle henvendelser til styret skal gjøres på mail til styret@furulia.no og ikke på Facebook eller Messenger (de vil ikke bli besvart). Dette for at alle henvendelser skal bli dokumentert og slik at dere kan få hurtigere svar, da vi er flere som betjener e-posten.

Alle parkeringshenvendelser skal sendes til parkering@furulia.no – dette gjelder henvendelser angående p-plasser, brikker, nøkler og ventelister.

Er noe ødelagt eller trenger utbedring, må det sendes en mail til vaktmester@furulia.no med styret på kopi.

Hilsen Styret i Furulia Borettslag

Kategorier
infoskriv

Driftsmelding fra Glitre Energi Nett

Melding fra Glitre Energi Nett:

«Uke 12 vil vi gjennomføre helikopterbefaring av våre høyspentlinjer. Dette vil medføre periodevis støy for de som bor i nærheten av linjene. Vi beklager dette. Skulle det være dårlig vær eller dårlig sikt disse dagene, må vi gjennomføre befaringen på et senere tidspunkt. Mvh Glitre Energi Nett»

Mvh, Styret i Furulia Borettslag

Kategorier
infoskriv

Infoskriv

Annerledes Året 2021 er nå passert. Vi har opplevd opp- og nedturer som for det meste relaterer seg til pandemien. Det har til tider vært vanskelig for styret å få arbeider som var igangsatt unnagjort på lovet/ønsket tid. Det har med andre ord vært mye frustrasjon, men på tross av alle forsinkelser etc., er vedlikeholdsplanene som ble satt for år 2021 straks i boks.

Et riktig Godt Nytt År ønskes dere alle fra styret i Furulia borettslag.

Oppdatering hittil 4. kvartal 2021:

Nye beboere: 
Vi ønsker våre nye andelseiere hittil i 4. kvartal 21, velkommen til vårt borettslag!

Nyttig info vil være vår nettside www.furulia.no. Vi har også en gruppe på Facebook «Furulia Borettslag» som dere gjerne må melde dere inn i. 


Dugnader 2021:
4 dugnader er avholdt i år, og vi takker for et godt oppmøte. Refusjon av dugnadspenger til de som har deltatt er allerede utbetalt.

El-bil ladning:
Ladestasjonene er oppsatt og det er klart for bestilling hos vår leverandør Circle K. For mer informasjon se egen nyhet om dette: https://furulia.no/2022/01/10/bestilling-av-elbillader/

Fellesgarasjen:
Der er mesteparten av arbeidet ferdig, det eneste som gjenstår er bytte av hovedporten, da denne er svært gammel og har gått i stykker tre ganger allerede. Da er det på tide å bytte port, vi har vært i kontakt med flere leverandører og fått tilbud fra 3, det vil velges en leverandør på neste styremøte den 18. januar.

Maling/beslag P-område ved enkeltgarasjer:
Der har vi endelig fått malt opp og fått satt opp beslag. Eneste som gjenstår er rekkverkene, dette blir tatt så fort leverandøren har mulighet.

Kommunale avgifter (Vann):
Som tidligere beskrevet, venter vi på siste avregning av kommunale avgifter vedr. ny vannmåler i Blokk J, for å kunne kontrollere om det har gjort utslag på regningen. Denne kommer først i mars/april.

Gjesteparkeringer:
Nå er 8 nye gjesteparkeringer på felt A på plass. Opplys dine gjester om dette, slik at vi slipper feilparkeringer langs Jupiterveien. Parkeringsansvarlig har tatt noen «stikk-prøver» for å sjekke om plassene benyttes riktig, og hittil ser det bra ut. Ingen registrert med adresse i vårt borettslag, men vi ser at vi kanskje må få opp skilt som viser hvor lenge man sammenhengende kan benytte plassene.

Vi ser også på andre tiltak som f.eks. at man får et gjesteparkerings P-bevis som kan gis til besøkende eller lignende.

Vi er dessverre blitt gjort oppmerksom på at det parkeres ulovlig i gangveien på nedre plan D mot skolen.Dette er strengt forbudt både med tanke på fremkommelighet for ambulanse og for brøytemannskap, dette må opphøre straks!

Kommunen er blitt varslet om feilparkeringen, da denne «veibanen» ligger under deres eiendom som en del av Jupiterveien.

Tak på terrassene:
De som har tak eller påbygg på terrassene har i løpet av høsten fått tilsyn av snekker som har sjekket om oppføring og vedlikehold er i tråd med våre forskrifter. Der det er mangler og feil i oppføring, vil det komme tilbakemelding til de det gjelder om å få utbedret det som ikke holder mål. Det er viktig at kvaliteten er tilfredsstillende mht helse, miljø og sikkerhet i borettslaget. Takk så langt for det gode samarbeidet i forbindelse med dette.

Økonomi:
Foreløpig resultat pr 30.11.2021 viser et overskudd på litt over 2,1 mill. Disponible midler (penger i banken) litt over 4 mill.
Vi venter fortsatt på flere sluttregninger etter de forskjellige vedlikeholdene, men dette er med i avsatte midler, så vi følger godt budsjett for år 2021. Budsjett for år 2022 er utarbeidet og vedlikeholdsplaner, som beskrevet i Høst infoskriv, er medberegnet. Våre banklån har siden år 2019 (som vi har tall fra) nå blitt nedbetalt fra 56,3 mill til 40,2 mill. Det er positivt! og på tross av de større rehabiliterings arbeider vi nå har hatt, har klart oss uten ytterligere banklån. Styret har i disse årene jobbet for å bygge opp økonomien i borettslaget igjen, og vi ser gode resultater av godt samarbeide hittil.
Budsjettet for år 2022 ble ferdigstilt før «raslingen» med høyere strømpriser, avgifter etc., men vi håper allikevel at dette ikke skal sprenge vårt budsjett for året som kommer.

Katter:
Vi har strenge regler mht dyrehold i borettslaget og søknad skal sendes styret. Det er registrert flere katter som streifer utendørs nå. En beboer hadde møtt på fem stykker da vedkommende gikk en ettermiddagstur i borettslaget. Vi har regler for at katter skal holdes innendørs eller i bånd ute, og styret ber katte-eiere om å overholde disse reglene.

Måkeplan:
På vår hjemmeside www.furulia.no, finner dere måkeplan som viser deres område for måking av trapper og platåer. Det er ingen endring på denne etter de 2 siste årene.
Er det spørsmål fra nye beboere, er det bare å ta kontakt.

Som kjent har vi et måketeam som kan benyttes om du/dere ikke selv har mulighet for å måke. Kontakt Kristian i styret om dere ønsker dette, men helst via e-post til kristian@furulia.no. Her får dere nærmere info.

Kunne du forresten tenke deg å være med i måketeamet, så kontakt gjerne Kristian for en avtale/honorar.

Styret 2022

Fra valgkomiteen: Vi trenger kandidater til to styremedlemmer som velges for 2 år og to varamedlemmer som velges for 1 år. Sittende styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg. Ta kontakt med en av oss, snarest, om du ønsker å delta i styrearbeidet i Furulia eller om du har forslag til kandidater vi kan kontakte.

På valg er Kristian Reyes og Janne Løken Bjørklund, disse ønsker ikke gjenvalg. Varamedlemmer Nicholas Eristavi og Jan Erik Bjørklund er på valg og ønsker ikke gjenvalg. 

Styreleder George Eristavi, styremedlem Helle Fevang og styremedlem Prihtvi Raj Mehmi sitter 1 år til.

Det er sterkt ønskelig med et styremedlem med økonimibakgrunn og lang erfaring. Arbeidsoppgavene består av gjennomgang av våre kontrakter og regninger, samt godkjenning av disse. Gjennomgang av borettslagets økonomi, samt være med på å sette årlig budsjett og være en rådgiver for styret når det kommer til alle økonomiske beslutninger.

Det er ønskelig med et styremedlem som er svært organisert til å drifte parkeringen i borettslaget. Arbeidsoppgavene vil bestå av fordeling av parkeringsplasser, utdeling av brikker. Inngåelse av kontrakter med nye leietakere for parkering samt drift og oppfølging av alle våre parkeringsområder.

Ta kontakt med styret eller leder for valgkomiteen Sissel Knudsen på Facebook gruppen vår.

Kategorier
Uncategorized

Elbillading

Hei alle sammen, de fleste har lest informasjonen de har fått fra Circle K angående ladeløsningen vi skal få installert i borettslaget.

Vi har registrert at dere likevel har noen spørsmål som vi skal prøve å svare på her.

 • Selve ladeboksen eier man selv. Denne kjøper man direkte fra Circle K og linken til å kjøpe finner dere i vedlagt PDF.  

  Skal du flytte kan du ta denne ladeboksen med deg, eller selge den til noen andre i borettslaget. Men du må betale for at en elektriker tar den ned for deg.
 • Arbeidet med å sette opp ladeinfrastrukturen starter mot slutten av April og er forventet ferdig mot slutten av Mai.
 • Prisen for lading blir satt til 1,2kr pr kWh. (Men denne kan justeres dersom strømprisene skyter i været.) Dette inkluderer nettleie og en snitt strømpris for sommer/vinter.
 • Grunnen til at disse boksene koster mer er at disse har mer avansert teknologi, som gjør at alle boksene snakker sammen og fordeler strømmen (lastbalanserer) basert på hvor mange som lader samtidig.

  Dette er ekstra viktig for oss dra strømforsyningen inn til borettslaget er begrenset, og vi ikke kan ta oss råd til å betale over en million for å oppgradere trafoen. Ladeboksene vi skal bruke vil ha ladebrikke eller app-løsning slik at ingen kan sniklade på din regning.
 • De boksene vi kommer til å få i borettslaget her er ikke de samme som Circle K kjører tilbud på, vår er mer avansert og inkluderer i tillegg installasjon, derfor er prisen dyrere.
 • Prisen på hhv ca. 19 og 21 tusen INKLUDERER montering.
 • Det er slik at borettslaget må ta kostnaden på selve ladeinfrastrukturen, og dette er lagt inn i budsjettet vårt. Det er slik at loven sier at borettslaget i sin helhet skal betale for infrastrukturen og tilretteleggingen av denne.
 • Beboer som ønsker lademulighet står for boksen inkl montering, månedsabonnement for drift (60kr, denne ligger vanligvis på 78kr i mnd, men furulia har fått en bedre pris) og strømkostnadene 1,2kr per kWh.

På generalforsamlingen ble det også vedtatt følgende vedtektsendring:

5-3 Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybrid

 1. En andelseier som disponerer borettslagets parkeringsplass på borettslagets eiendom til eget bruk, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen i henhold til borettslagets parkeringsreglement. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 2. En andelseier som har rett til å parkere på borettslagets eiendom, men uten å disponere egen plass, kan søke om parkeringsplass i henhold til parkeringsreglement om å få en plass som er tilrettelagt for at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.
 3. Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte andelseier, i henhold til parkeringsreglement og de avtaler borettslaget har med leverandør av tjenesten.

Håper dette var oppklarende, og hvis dere har noen spørsmål så send oss en e-post til styret@furulia.no.